NAZWA PARTNERSTWA:

„SMART FACTORY 4.0”

OPIS:

SMART FACTORY 4.0 to kierunek zaproponowany jako jeden z kluczowych obszarów w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji przez Konsorcjum w składzie: Lubuski Klaster Metalowy (lider Partnerstwa), Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. oraz Akademię im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Konsorcjum tworzą także: przedsiębiorcy (30 podmiotów), jednostki naukowe i instytuty badawcze (11), instytucje wspierające przedsiębiorców (8) oraz Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Celem głównym Partnerstwa jest:

TRANSFORMACJA LUBUSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W KIERUNKU PRZEMYSŁU 4.0,

w tym w szczególności:

budowanie i wzmocnienie konkurencyjności lubuskich przedsiębiorców koncentrujących się na kreowaniu nowych produktów i usług poprzez realizację prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, z uwzględnieniem modelu dojrzałości cyfrowej w Przemyśle 4.0 i zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Główne obszary badawcze Partnerstwa obejmują:

  1. Wymiar I: technologiczny
  2. Automatyzacja i cyfryzacja produkcji
  3. Zaawansowane materiały
  4. Technologie przyrostowe
  5. Ekotechnologie w przemyśle
  6. Wymiar II: procesowy
  7. Zarządzanie produkcją. Integracja systemów biznesowych
  8. Inteligentne procesy i urządzenia produkcyjne

Wiodącym projektem Partnerstwa jest utworzenie Centrum Przemysłu 4.0 pn. Digital Innovation Hubs (DIH). DIH łącząc kompetencje wskazanych podmiotów w strategicznych obszarach obejmujących: automatykę i robotykę, sztuczną inteligencję oraz cyberbezpieczeństwo będzie podejmować działania kluczowe dla pomyślnego wdrożenia wysokiej jakości usług wsparcia transformacji cyfrowej. Celem DIH jest ustanowienie ram działania, dzięki którym cyfrowa transformacja może odbywać się w sposób zrównoważony. DIH będzie również wspierał realizacje projektów B+R w ramach Partnerstwa.

DANE KONTAKTOWE:

dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT, Lubuski Klaster Metalowy – lider Partnerstwa

tel. 601 286 685, e-mail: 

dr Aleksandra Radomska-Zalas – dziekan Wydziału Technicznego, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.

tel. 664 977 497, e-mail: 

Justyna Kmietowicz – Prezes Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o.

Tel. 668 787 958, e-mail