Województwo lubuskie w ciągu dwudziestu lat zwiększyło swoją produkcję przemysłową ponad 4-krotnie (z 9,27 mld zł 1999r.  do 38,7 mld zł w 2020r.). Wysoka dynamika wzrostu produkcji przemysłowej pozwoliła lubuskiemu na awans w rankingu regionów z 15 na 12 miejsce. Jeszcze wyższą lokatę zajmuje pod względem wartości produkcji sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca, która plasuje region na 6 miejscu w Polsce (z 14 677 zł w 2005 do 35 543 zł w 2020 roku).

Należy zwrócić uwagę, że wartość produkcji sprzedanej przemysłu w wysokości jednego miliarda w skali miesiąca lubuskie osiągnęło w 2006 roku, 2 miliardy zł w skali miesiąca przekroczono po 6 latach – w 2012 roku, powyżej 3 miliardów po ponad 5 latach we wrześniu 2017 roku. Pomimo pandemii wartość produkcji sprzedanej przemysłu po raz pierwszy przekroczyła kwotę 4,0 mld zł po kolejnych 3,5 latach, w marcu 2021 roku. Tendencja ta nadal się utrzymuje:

I 2006              I 2012              IX 2017            III 2021            I 2022

1,2 mld zł        2,02 mld zł      3,17 mld zł      4,16 mld zł      4,56 mld zł

Wiodące branże przetwórstwa przemysłowego – zmiany na przestrzeni 20 lat .  

Z chwilą powstania województwa lubuskiego w 1999 roku najważniejszymi branżami produkcji przemysłowej były tzw. tradycyjne przemysły: przetwórstwo drewna, produkcja papieru oraz artykułów spożywczych. Zmieniło się to w 2010 roku, kiedy prymat w lubuskim przemyśle zdobyła produkcja na potrzeby branży motoryzacyjnej.  Z drugiej dziesiątki w latach 90-tych XX wieku branża motoryzacyjna awansowała do pozycji regionalnego lidera zwiększając przy tym swoją produkcję w latach 1999-2019 ponad 70-krotnie!!!!

W międzyczasie znaczenia nabrała także produkcja metali i wyrobów z metali oraz produkcja maszyn i urządzeń elektrycznych (w tym produkty wpisujące się w nową branżę elektromobilności), a w dalszej kolejności mebli i wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz chemicznych.

Wybrane branże przetwórstwa przemysłowego w województwie lubuskim 1999-2019

 

PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU OGÓŁEM

1999 –   9,27 mld zł

2000 – 10,63 mld zł

2005

 1. mazowieckie                       –  134,38 mld zł
 2. lubuskie                           –    14,81 mld zł
 3. podlaskie                          –    12,30 mld zł

2010

 1. mazowieckie                       – 199,32 mld zł
 2. lubuskie                           –   24,60 mld zł
 3. podlaskie                          –   16,69 mld zł

2015

 1. mazowieckie                       – 246,99 mld zł
 2. lubuskie                           –   30,42 mld zł
 3. podlaskie                          –   21,94 mld zł

2016 – 32,19 mld zł

2017 – 34,85 mld z

2018 – 38,13 mld zł

2019 – 39,08 mld zł

2020

 1. mazowieckie                       – 324,14 mld zł
 2. lubuskie                           –   38,70 mld zł
 3. świętokrzyskie                  –   32,61 mld zł

2021*

46,889 mld zł

2022*

Styczeń 2022 – 4,562 mld zł

* Według „Komunikatu o sytuacji o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego – grudzień 2021” Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU NA 1 MIESZKAŃCA:

2005

 1. śląskie                                 – 26 756 zł
 2. lubuskie                             –14 677 zł
 3. lubelskie                           –   8 179 zł

2010

 1. śląskie                                 – 39 353 zł
 2. lubuskie                             –24 047 zł
 3. lubelskie                           – 11 247 zł

2015

 1. mazowieckie                       – 46 246 zł
 2. lubuskie                             –29 840 zł
 3. lubelskie                           – 15 946 zł

2016 – 30 163 zł

2017 – 32 641 zł

2018 – 35 127 zł

2019 – 36 449 zł

2020

 1. mazowieckie                       – 59 717 zł
 2. lubuskie                             –35 543 zł  
 3. lubelskie                           – 19 855 zł

PRODUKCJA SPRZEDANA PRZEMYSŁU WG GRUP WIELKOŚCI PODMIOTÓW