tradeLubuskie przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność eksportową oraz działające już na rynkach zagranicznych mogą liczyć na pomoc merytoryczną oraz finansową ze strony instytucji funkcjonujących również na terenie województwa lubuskiego.

Pomoc dla przedsiębiorców na rynku regionalnym świadczy Centrum Obsługi Inwestora
i Eksportera (COIE) będące Certyfikowanym Parterem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu działające w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

W ramach działalności COIE i ścisłej współpracy z PAIH oraz siecią Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH) i Regionalnymi Biurami Zagranicznymi (ZBH)  przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania m.in. z bezpłatnych usług polegających na:

 • analizie potencjału eksportowego i przygotowaniu strategii ekspansji,
 • weryfikacji kontrahentów i partnerów biznesowych,
 • poznaniu kultury biznesowej,
 • udziału w organizowanych spotkaniach B2B z kontrahentami,
 • promocji biznesu,
 • udziału w organizowanych lokalnie spotkaniach i webinariach informacyjnych z zakresu prowadzenia działalności eksportowej oraz funduszy UE przeznaczonych dla przedsiębiorców w nowej perspektywie,
 • informacji o organizowanych wydarzeniach gospodarczych, np. zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych organizowanych z Polski i do Polski przez wyspecjalizowane instytucje,
 • informacji o krajach, rynkach, branżach i firmach oraz raportów, opracowań branżowych, międzynarodowych analiz i badań rynkowych,
 • czynnego udziału w misjach gospodarczych i imprezach targowych organizowanych na całym świecie.

Sieć Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH) dostarcza informacji informacje w zakresie realnych możliwości ekspansji zagranicznej czym  wzmacniają pozycję polskich przedsiębiorstw.

Ponadto przedsiębiorcy mogą wziąć udział w projektach wspierających eksport takich jak:

 • trade.gov.pl – portal dla eksporterów
 • Polska na Expo 2025 Osaka, Kansai, Japonia
 • Odbudowa Ukrainy – katalog polskich spółek
 • Polskie Mosty Technologiczne – wsparcie firm w procesie internacjonalizacji
 • Mój Biznes za granicą – eksportowy program edukacyjny dla MŚP
 • PAIH Forum Biznesu – coroczne święto polskich przedsiębiorców

Bogatym źródłem informacji o możliwościach eksportowych zawarte są w publikacjach:

 • Ekspansja Zagraniczna,
 • Polskie Hity Eksportowe,
 • Opracowania sektorowe,
 • Raporty sektorowe,
 • Prezentacje z przeprowadzonych webinariów

www.paih.gov.pl

Przedsiębiorca posiadając uzyskaną w COIE wiedzę może świadomie wybrać kierunek prowadzenia własnej działalności gospodarczej – czy będzie działał na rynku lokalnym, czy globalnym. Dzięki nawiązywanym nowym kontaktom handlowym jest w stanie rozszerzyć zakres funkcjonowania, dotrzeć do nowych technologii. Zastosowanie przekazanych informacji ograniczy ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększy zakres wydajności, przyczyni się do wzrostu innowacyjności oraz bezpośrednio przełoży się na poprawę konkurencyjności.

Wsparcia merytorycznego udzielają również takie instytucje jak:

 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Krajowa Izba Gospodarcza,
 • Izby przemysłowo-handlowe,
 • Organizacje pracodawców,
 • Agencje Rozwoju Regionalnego,
 • Stowarzyszenia Eksporterów,

Oferują one m.in.:

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z przedsiębiorcami z zagranicy,
 • bazy danych z informacjami o kontrahentach zagranicznych,
 • rozpowszechnianie zagranicą ofert przedsiębiorców zainteresowanych eksportem,
 • organizację misji, wyjazdów i spotkań krajowych i zagranicznych,
 • pomoc w nawiązaniu pierwszych kontaktów,
 • promocję przedsiębiorców w innych państwach.

Wsparcia finansowego polskim eksporterom udzielają m.in. instytucje takie jak:

 • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych,
 • Polski Fundusz Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego,

 m.in. w zakresie:

 • kredytów dla eksporterów na realizację kontraktów eksportowych,
 • finansowania zagranicznego nabywców polskich towarów i usług,
 • ubezpieczeń należności i gwarancji ubezpieczeniowych,
 • ubezpieczeń inwestycji za granicą.

Aktualizacja: czerwiec 2024

Departament Gospodarki i Rozwoju, COIE