Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Rozwoju i Innowacji

Wydział Wsparcia Przedsiębiorczości

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
65-057 Zielona Góra
ul. Chrobrego 1-3-5

tel. +48 68 456 54 62

tel. +48 68 456 51 98