Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Gospodarki i Rozwoju

Wydział Wsparcia Przedsiębiorczości
Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Certyfikowany Partner Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

65-043 Zielona Góra
ul. Chrobrego 1-3-5

tel. +48 68 456 54 62

tel. +48 68 456 51 98