Po maturze młodzież może skorzystać z oferty 6 lubuskich szkół wyższych oraz 2 filiach zamiejscowych i 1 zamiejscowym ośrodku dydaktycznym w ramach studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych oraz doktoranckich (17 dyscyplin). W województwie lubuskim w 2017 roku kształciło się prawie 15 tys. studentów, w tym 11,5 tys. na Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ).

Uniwersytet oferuje 60 kierunków kształcenia w ramach 13 wydziałów. Do pierwszej dziesiątki najwyżej notowanych w rankingach ogólnopolskich kierunków kształcenia należą: elektrotechniczne, matematyka oraz fizyka i astronomia. Do wyróżniających należy zaliczyć budownictwo oraz mechanikę.

Uczelnie lubuskie dają możliwość prowadzenia polsko-niemieckich studiów wspólnych w środowisku międzynarodowym oraz sukcesywnie poszerzają ofertę kształcenia w języku angielskim. Dotyczy to m.in. kierunków: ochrona środowiska, informatyka i ekonometria, matematyka, fizyka, inżynieria produkcji (UZ) i stosunki międzynarodowe (CP Słubice). Uczelnie oferują ponadto naukę języka polskiego studentom zagranicznym (AJP, Gorzów Wlkp.). Studenci zainteresowani poszerzaniem swoich horyzontów intelektualnych mają także możliwość korzystania z różnego typu inicjatyw młodzieżowych w ramach Programu Erasmus+.

Od wielu lat uczelnie lubuskie współpracują z firmami regionalnymi i globalnymi z m.in. takich branż jak energetyczna, ICT, mechaniczna, metalowa, technologie żywności oraz w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Coraz częściej prowadzone są tzw. akademie oferujące kursy przygotowane przez firmy (ADB, CISCO, Meta Pack, Microsoft, Perceptus, REC, Siemens oraz Sinersio). Kadra wykształcona na lubuskich uczelniach z powodzeniem podejmuje pracę w przemyśle, usługach, bankowości oraz systemie edukacji.

Zamiast powyższego przekreślonego tekstu wstaw poniższe nazwy uczelni wraz z linkami do stron www.

Lubuskie Uczelnie:

  • Akademia im. Jakuba z Paradyża (AJP) w Gorzowie Wielkopolskim

         ajp.edu.pl

  • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim (AWF ZWKF)

         www.gorzow.awf.poznan.pl

  • Collegium Polonicum (CP) w Słubicach

         www.cp.edu.pl

  • Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy w Żarach

         lsw.edu.pl

  • Uniwersytet Zielonogórski

         www.uz.zgora.pl

  • Wyższa Szkoła Biznesu (WSB) w Gorzowie Wielkopolskim

         www.wsb.gorzow.pl

  • Wyższe Seminarium Duchowne (WSD) w Gościkowie-Paradyżu

         www.paradisus.pl

  • Wyższa Szkoła Zawodowa (WSZ) w Kostrzynie n/Odrą

         www.wssz.pl

  • Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego (ZWSE US) w Gorzowie Wielkopolskim

         www.gorzow.usz.edu.pl