INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Sfera innowacyjności pomimo wielu długofalowych inwestycji (np. ponad 10-krotny wzrost nakładów na B+R) nie zmieniła miejsca województwa lubuskiego w klasyfikacji regionów w obszarze B+R i wynalazczości. Zazwyczaj jest to 14-16 miejsce. Sytuacja diametralnie się różni w przypadku trzech wskaźników, są to:

 • udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem (%),
 • udział przychodów netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przychodach netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do sekcji przetwórstwo przemysłowe
 • udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem.

Wskaźniki te plasują województwo lubuskie w gronie 3 najlepszych regionów w Polsce.

Podmioty prowadzące działalność B+R w województwie lubuskim

 • 2022 – 101, w tym 53 w zakresie przetwórstwa przemysłowego
 • 2021 – 88, w tym 46 w zakresie przetwórstwa przemysłowego
 • 2020 – 88, w tym 48 w zakresie przetwórstwa przemysłowego
 • 2015 – 69, w tym 37 w zakresie przetwórstwa przemysłowego
 • 2010 – 23, w tym 13 w zakresie przetwórstwa przemysłowego
 • 2005 – 17
 • 2000 – 12
 • 1999 – 13

 Nakłady na B+R (mln zł)

 • 2022 – 250,6 mln zł,  w tym 132,1 mln zł przetwórstwo przemysłowe
 • 2021 – 187,3 mln zł, w tym   98,1 mln zł przetwórstwo przemysłowe
 • 2020 – 212,3 mln zł, w tym 114,6 mln zł przetwórstwo przemysłowe
 • 2015 –   89,4 mln zł, w tym    48,1 mln zł przetwórstwo przemysłowe
 • 2010 –   45,5 mln zł, w tym    17,1 mln zł przetwórstwo przemysłowe
 • 2005 –   35,8 mln zł
 • 2000 –   38,0 mln zł
 • 1999 –   18,5 mln zł

Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych 

 • 2022 – 324,3 mln zł
 • 2021 – 359,5 mln zł
 • 2020 – 262,8 mln zł
 • 2015 – 594,8 mln zł
 • 2010 – 262,8 mln zł
 • 2005 – 121,2 mln zł

Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw usługowych

 • 2022 – 48,7 mln zł
 • 2021 – 28,72mln zł
 • 2020 – 60,27 mln zł
 • 2015 – 16,2 mln zł
 • 2010 – 28,42 mln zł
 • 2006 – 38,11 mln zł

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto (przedsiębiorstw przemysłowych) ze sprzedaży ogółem (%)

 • 2022 – 13,1% (  1 miejsce)
 • 2021 – 15,1% (  1 miejsce)
 • 2020 – 15,1% (  1 miejsce)
 • 2015 –   4,6% (13 miejsce)
 • 2010 –   4,5% (14 miejsce)

Z danych statystycznych wynika, że udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych na eksport w przychodach netto ze sprzedaży ogółem w rekordowym 2020 roku plasował województwo lubuskie na 2 miejscu. Produkty innowacyjne wysyłane na eksport stanowiły wtedy 12,1%. Najwyższy udział w eksporcie produktów innowacyjnych w 2020 roku miały firmy duże (powyżej 250 osób) – przekraczając poziom 18,1 %.

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do wysokiej i średnio-wysokiej techniki w przychodach netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do sekcji przetwórstwo przemysłowe

 • 2022 – 40,3% (3 miejsce)
 • 2021 – 41,8% (3 miejsce)
 • 2020 – 42,3% (3 miejsce)
 • 2015 – 39,9% (4 miejsce)
 • 2010 – 48,9% (2 miejsce)
 • 2005 – 24,6% (9 miejsce)

Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych / ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem  

 • 2022 – 14,7% (  2 miejsce)
 • 2021 – 16,8% (  2 miejsce)
 • 2020 – 17,0% (  2 miejsce)
 • 2015 –   5,1% (14 miejsce)
 • 2010 –   4,0% (15 miejsce)

Liczba zgłoszonych wynalazków / udzielonych

 • 2022 – 44 / 35
 • 2021 – 35 / 35, w tym 29 udzielone podmiotom gospodarczym
 • 2020 – 66 / 17, w tym 13 udzielone podmiotom gospodarczym
 • 2015 – 61 / 23, x
 • 2010 – 28 / 7, –
 • 2005 – 33/10
 • 2000 – 33/10

Liczba wzorów użytkowych zgłoszonych / udzielonych

 • 2022 – 4 / 6
 • 2021 – 11 /   7
 • 2020 –   8 /   5
 • 2015 – 24 /   6
 • 2010 –   6 /   9
 • 2005 – 10 / 13
 • 2000 – 14 /   9

Na podstawie:

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2023, Zielona Góra grudzień 2023

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w województwie lubuskim w latach 2020-2022, Zielona Góra, 24.01.2024.

Strony internetowe:

https://zielonagora.stat.gov.pl/

https://bdl.stat.gov.pl

https://uprp.gov.pl/pl

Aktualizacja: czerwiec 2024

Departament Gospodarki i Rozwoju