Wymiana handlowa województwa lubuskiego

Od 2010 roku województwo lubuskie systematycznie notuje nadwyżkę eksportu na importem Wartość eksportu wzrosła na przestrzeni 20 lat aż ośmiokrotnie z 1,2 mld do ponad 9,4 mld euro w 2022 r. Eksport w 2023 sięgnął poziomu 8,6 mld euro.

WARTOŚĆ EKSPORTU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Położenie Województwa Lubuskiego przy granicy z Niemcami sprzyja inwestycjom zagranicznym głównie z Europy Zachodniej oraz krajów skandynawskich. Kraje te są również naturalnymi parterami w eksporcie lubuskich przedsiębiorców.

W strukturze podmiotowej przemysłu dominują pod względem zatrudnienia mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa.

Najważniejszym partnerem handlowym województwa lubuskiego jest Republika Federalna Niemiec. Na niemiecki rynek trafia 42% towarów i usług eksportowanych przez lubuskie firmy. Kolejne miejsca zajmują Wielka Brytania, Francja Holandia, Czechy, Włochy, Belgia, czy Słowacja.

Także w imporcie blisko 38 procentowy udział mają Niemcy, a wśród innych partnerów znacząca jest pozycja Chin, Niderlandów, Włoch, Francji i Czech.

Lubuskie to miejsce inwestycji światowych koncernów m.in. z Niemiec, Szwecji, Danii, Włoch, Szwajcarii, Japonii i Indii. Sektory wysokiej szansy oraz dotychczasowi inwestorzy
na lokalnym rynku są wizytówką regionu.

Wymiana handlowa lubuskiego

2000 –   2,11 mld euro

2017 –   9,50 mld euro

2018 –   9,70 mld euro

2019 –   9,50 mld euro

2020 –   9,53 mld euro

2021 – 12,41 mld euro

2022 – 14,63 mld euro

2023 – 13,04 mld euro

2024 (I) – 0,951 mld euro*

2024 (II) – 1,11  mld euro*

2024 (III) – 1,00  mld euro*

* dane wstępne

EKSPORT

Rynkami docelowymi dla lubuskich przedsiębiorców pozostaje niezmiennie stary kontynent. Nadal najważniejszym krajem przeznaczenia lubuskich produktów jest Republika Federalna Niemiec.

Wysoki poziom eksportu  odnotowano również do Niderlandów, Francji oraz w szczególności do Wielkiej Brytanii i do Włoch. Pozostałe kraje eksportu lubuskich firm to: Republika Czeska, Ukraina, Węgry, czy Belgia.

Wartość eksportu województwa lubuskiego:                           

2000 – 1,2  mld euro

2010 – 3,53 mld euro

2015 – 5,51 mld euro

2017 – 6,06 mld euro

2018 – 6,11 mld euro

2019 – 6,00 mld euro

2020 – 6,19 mld euro

2021 – 7,82 mld euro

2022 – 9,44 mld euro

2023 – 8,61 mld euro

2024 (I) –  0,736 mld euro*

2024 (II) – 0,640 mld euro*

2024 (III) – 0,649 mld euro*

* dane wstępne

Struktura towarowa eksportu województwa lubuskiego

Do wiodących produktów eksportowych regionu należą:

 • pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
 • maszyny i urządzenia elektryczne
 • meble, lampy
 • drewno i artykuły z drewna
 • produkty z drewna, papier, tektura
 • obuwie

Aktywne są też takie sektory jak: chemiczny, metalowy, maszynowy, elektryczny, elektroniczny i spożywczy.

Lubuskie eksportuje do 190 krajów świata

IMPORT

Podobnie jak w eksporcie tak w imporcie odnotowuje się tendencję wzrostową. Republika Federalna Niemiec zajmuje pierwsze miejsce pod względem importu Drugim krajem są Chiny a następne Niderlandy i Włochy, Republika Czeska, Francja, Belgia, Hiszpania, Dania, Ukraina.

Wartość importu

2000 – 0,91 mld euro

2010 – 2,51 mld euro

2015 – 3,01 mld euro

2017 – 3,44 mld euro

2018 – 3,60 mld euro

2019 – 3,51 mld euro

2020 – 3,34 mld euro

2021 – 4,68 mld euro

2022 – 5,19 mld euro

2023 – 4,43 mld euro

2024 (I) – 0,378 mld euro*

2024 (II) – 0,353 mld euro*

2024 (III) – 0,357 mld euro*

*dane wstępne

Do  najważniejszych grup produktowych importowanych do regionu należą:

 • maszyny i urządzenia elektryczne
 • tworzywa sztuczne i artykuły z nich
 • pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
 • tworzywa z aluminium
 • maszyny i urządzenia mechaniczne
 • masa włóknista i celulozowa

Lubuskie importuje z 95 krajów świata.

Wartość eksportu za I kwartał 2024 wyniosła                           2,09 mld Euro

Wartość importu za I kwartał 2024 wyniosła                            1,12 mld Euro

*Dane wstępne

Opracowano: Marzena Kubiak

Departament Gospodarki i Rozwoju, COIE

Aktualizacja: maj, 2024