Pomimo niskiego potencjału ludnościowego województwo lubuskie plasowało się w 2020 roku na 13 miejscu w kraju pod względem liczby podmiotów gospodarczych.

 

LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

 

2005

1. mazowieckie                       – 601 721

14. lubuskie                           – 102 070

16. podlaskie                          –   88 915

 

2010

1. mazowieckie                       – 681 012

14. lubuskie                           – 106 111

16. podlaskie                          –   91 876

 

2015

1. mazowieckie                       – 766 030

13. lubuskie                           – 111 272

16. podlaskie                          –   99 309

 

2016 – 111 756

2017 – 112 910

2018 – 113 277

2019 – 117 172

2020

1. mazowieckie                       – 887 329

13. lubuskie                           – 120 839

16. opolskie                            – 105 694

 

2021

Lubuskie                                 – 124 731

 

LICZBA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH WG KLAS WIELKOŚCI

 

mikro firmy: 0-9 osób

2005 –   97 136

2010 – 100 758

2015 – 106 594

 

2016 – 107 032

2017 – 108 290

2018 – 108 897

2019 – 112 920

2020 – 116 672 (13 miejsce)

Firmy małe: 10 – 49 osób

2005 – 4 008 (15 miejsce)

2010 – 4 424

2015 – 3 848

2016 – 3 882

2017 – 3 808

2018 – 3 562

2019 – 3 450

2020 – 3 370 (14 miejsce)

Firmy średnie: 50 – 249 osób 

2005 – 811 (13 miejsce)

2010 – 817

2015 – 739

2016 – 752

2017 – 725

2018 – 731

2019 – 714

2020 – 709 (14 miejsce)

 

Firmy duże: 250 – 999 osób

2005 – 105 (14 miejsce)

2010 – 102

2015 –   82

2016 –   82

2017 –   79

2018 –   79

2019 –   79

2020 –   78 (14 miejsce)

 

Firmy duże: 1000 i więcej zatrudnionych

2005 –  10 (16 miejsce)

2010 –  10

2015 –    9

2016 –    8

2017 –    8

2018 –    8

2019 –    9

2020 –  10 (16 miejsce)

 

Spółki

2000 – 11 858

2005 – 12 257

2010 – 13 460

2015 – 16 409

2016 – 17 154

2017 – 17 485

2018 – 15 317

2019 – 15 824

2020 – 16 380

 

Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego wg rejestru REGON

2000 – 1904

2005 – 2323

2010 – 2698

2015 – 2846

2016 – 2922

2017 – 2831

2018 – 1553

2019 – 1573

2020 – 1 583

 

PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO * I KAPITAŁ ZAGRANICZNY

* Podmioty biorące udział w badaniu podmiotów z kapitałem zagranicznym i posiadające kapitał zagraniczny na koniec roku.

2005 –

2010 –

2015 – 657 / 1,448 mld zł

2016 – 674 / 1,681 mld zł

2017 – 598 / 1,670 mld zł

2018 – 614 / 1,821 mld zł

2019 – 551 / 1,706 mld zł

2020 –  460 / 1,690 mld zł