W środę, 13 marca 2024 r. marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński spotkał się z prezesem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Andrzejem Dychą.

Podczas spotkania prezes PAIH Andrzej Dycha przedstawił m.in. dane dotyczące Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz prowadzonych przez nią projektów. PAIH jest częścią Grupy PFR – Polskiego Funduszu Rozwoju. Udziela inwestorom wsparcia m.in. w zakresie:

  • doradztwa lokalizacyjnego,
  • identyfikacji potencjalnych partnerów biznesowych,
  • obsługi grantów rządowych.

Projekty obsługiwane przez PAIH dotyczą takich sektorów, jak elektromobilność, motoryzacja, branża spożywcza czy badawczo-rozwojowa. Według danych ze stycznia 2024 r. PAIH wsparła 151 projektów o deklarowanej wartości 10,13 mld euro, z czego 31 projektów o wartości 865 mln euro to działania zakończone w Lubuskiem. Zaowocowały one 8 tys. miejsc pracy.

Prezes PAIH podkreślał, że na rezultat województwa lubuskiego ma wpływ jego strategiczne położenie (blisko granicy z Niemcami), infrastruktura drogowa (trasa S3, autostrady A2 i A18) oraz dostępność uzbrojonych terenów inwestycyjnych – 1300 hektarów ulokowanych m.in. w strefach aktywności gospodarczej.

W spotkaniu wzięli także udział wicemarszałek województwa lubuskiego Łukasz Porycki oraz przedstawiciele departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego: dyrektor Departamentu Instytucji Zarządzającej Sylwia Pędzińska, zastępczyni dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Agata Wdowiak, dyrektor Departamentu Gospodarki i Rozwoju dr Jarosław Flakowski oraz zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki Norbert Urbański.

źródło