Rola i zasady działania Ambasady Polski w Paryżu, a w szczególności Wydziału Ekonomicznego, a także potencjał gospodarczy i turystyczny regionu lubuskiego były tematami spotkania Marszałek Elżbiety Anny Polak z kierownikiem Wydziału Ekonomii Rafałem Hryniewieckim oraz radcą Rafałem Frącem. Spotkanie, to ważny punkt wizyty lubuskiej delegacji w stolicy Francji.

Podczas spotkania marszałek zaprezentowała niezwykły potencjał województwa lubskiego: gospodarczy, turystyczny i transportowy. Rozmowa dotyczyła możliwości lubusko-francuskiej współpracy. Przypomnijmy, że region lubuski współpracuje już z francuskim departamentem Le Lot. Współpraca obejmuje m.in. sprawy społeczne, winiarstwo i zdrową żywność.

Wydział ekonomiczny Ambasady RP w Paryżu jest jednym z największych w polskim korpusie dyplomatycznym. Podczas spotkania Rafał Hryniewiecki przedstawił funkcjonowanie wydziału w obszarach gospodarczych oraz wskazał możliwości udzielenia pomocy przedsiębiorcom. Rolą ambasady w Paryżu jest analiza, monitorowanie, informowanie i lobbowanie za sprawami Polski w skali makro. Ambasada ma również kontakty z mniejszymi firmami np. startupami. Podczas spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak zaproponowała organizację wspólnego eventu dla młodzieży w Paryżu np. w obszarze zdrowia. Zwróciła również uwagę na rewolucję w infrastrukturze turystycznej i odradzanie się tradycji winiarskich.

Wizyta w ambasadzie, to jeden z punktów misji gospodarczej lubuskich przedsiębiorców Paryża.

Firmy biorące udział w misji:

AMB SOTWARE Sp. Z o.o. – producent oprogramowania, usługi IT

PW PRODUS Sp. Z o.o. – produkcja konstrukcji metalowych i wyrobów z metali, nakładanie powłok na metale

AMP Sp. Z o.o. – produkcja urządzeń termotechnicznych – piece próżniowe do hartowania i nawęglania próżniowego oraz tradycyjne piece atmosferyczne; Recykling Molekularny Odpadów

AIRCALLING Sp. Z o.o. – Producent innowacyjnego oprogramowania, usługi IT

ABG Sp. Z o.o. – Działalność z zakresu inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; usługi związane z projektowanie wodno-lądowym, usługi w zakresie geologii i geodezji, skanowanie trójwymiarowe, fotometria przy użyciu dronów

Alpodach Plus Kurałowicz  Sp. Jawna – producent prefabrykowanych konstrukcji z drewna i metalu, systemy odwodnienia dachu z miedzi i tytan-cynku, produkcja antydrobnoustrojowych elementów wsporczych dla obiektów użyteczności publicznej, prace badawczo-rozwojowe w obszarze budowy innowacyjnych turbin wiatrowych.

Biuro Projektów i inwestycji Ampertech Justyna Wesoły – wykonawstwo instalacji elektrycznych, układy automatyki przemysłowej, sieci elektromagnetyczne, instalacje techniczne, p. poż, kontroli pracy

Fabryka Domów PREFADOM Sp z o.o. – produkcja materiałów budowlanych, prefabrykatów żelbetowych

Kanbud Sp. z o.o. – roboty budowlane o elektryczne związane ze wznoszeniem budynków

Zakład Mechaniczny MESTIL Sp. Z o.o. – producent części do maszyn, części zamiennych, kompletnych maszyn dla różnych branż przemysłowych, obróbka mechaniczna elementów metalowych; producent wałków rozprężnych, mających zastosowanie w przemyśle papierniczym.

Lubuskie prowadzi wymianę handlową z Republiką Francuską. Eksport towarów województwa lubuskiego do Francji stanowi 3,9% eksportu regionu.

Liczba firm eksportujących do Francji z województwa lubuskiego blisko 80.