• Oferujemy bogatą paletę regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield oraz brownfield
  • Opracowujemy i obsługujemy projekty inwestorów zagranicznych, zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w województwie, wyszukujemy i oferujemy tereny inwestycyjne zgodnie potrzebami projektu inwestycyjnego
  • Udzielamy informacji w zakresie uwarunkowań prawnych i gospodarczych
  • Oferujemy opiekę poinwestycyjną ( aftrecare)
  • Posiadamy regionalne listy poddostawców wg sektorów gospodarczych oraz bazy danych przedsiębiorców – eksporterów w woj. lubuskim
  • Dysponujemy aktualnymi danymi statystycznymi o województwie
  • Przygotowujemy i obsługujemy misje handlowo-inwestycyjne do i z województwa
  • Przygotowujemy informacje mające wpływ na promocję województwa lub klimat inwestycyjny regionu