REGULAMIN_konkurs_LIS_2021

uchwała zmiana departamentu-regulamin

Załącznik I Aplikacja konkursowa_konkurs LIS 2021

Załącznik II DEKLARACJA POUFNOŚCI i BEZSTRONNOŚCI konkurs LIS 2021

Załącznik III KARTA OCENY FORMALNEJ aplikacji wstepnej_końcowej konkurs LIS 2021

Załącznik IV KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ aplikacji wstępnej konkurs LIS 2021

Załącznik V KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ aplikacji końcowej konkurs LIS 2021

Załacznik VI ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH_konkurs LIS 2021