Wicemarszałek województwa lubuskiego Grzegorz Potęga podczas Lubuskiego Forum Innowacji wręczył decyzje o przyznaniu akredytacji regionalnych, które otrzymało sześć jednostek.

14 czerwca 2024 r. w urzędzie marszałkowskim odbyło się Lubuskie Forum Innowacji.  Podczas spotkania przedstawiona została diagnoza innowacyjności województwa jako elementu przygotowywanego Programu Rozwoju Innowacyjności (PRI) województwa lubuskiego. Omówiony został plan działań dla partnerstw na najbliższy rok. Dodatkowo przedstawiony został stan wdrażania akredytacji regionalnej dla lubuskich ośrodków innowacji.

Lubuskie Forum Innowacji  jest organem doradczo-konsultacyjnym działającym przy Marszałku Województwa Lubuskiego, którego misją jest wspieranie samorządu województwa oraz przedsiębiorstw, organizacji i instytucji zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem innowacji.

Spotkanie prowadził zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Rozwoju UMWL Łukasz Pabierowski, który podkreślał, że to pierwsze takie spotkanie w tym roku, więc dużo ważnych spraw zaplanowano w programie.

 Wicemarszałek Grzegorz Potęga przedstawił nowego Dyrektora Departamentu Gospodarki i Rozwoju. – Te prace, które państwo prowadzicie za chwilę nabiorą nowego tempa, gdyż od wczoraj oficjalnie nowym dyrektorem Departamentu Gospodarki i Rozwoju  został prof. Sebastian Saniuk. Dla nas to ważne, jesteśmy po wyborach samorządowych, które zmieniły również obszary personalne w zakresie  departamentów. Były dyrektor został wiceprezydentem Zielonej Góry, z czego bardzo się cieszymy i liczymy, że ta kooperacja dwóch samorządów czyli wojewódzkiego i Zielonej Góry wreszcie nabierze dynamicznego tempa i rzeczywiście te dwa potencjały będziemy łączyć z korzyścią dla wszystkich, ale zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają w południowej części regionu. Zadania, które realizuje Departament Gospodarki i Rozwoju nie odgrywają może aż tak wielkiego znaczenia dziś, ale będą miały duży wpływ na przyszłość. Są ważne z punktu widzenia naukowego, samorządowego jak i przedsiębiorców. Tu ważne jest połączenie tych światów, by stworzyć coś, co będzie w konsekwencji dawało wszystkim dużo korzyści – mówił wicemarszałek.

Dr hab. inż. Sebastian Saniuk, prof. UZ podkreślał, że z większością z obecnych na spotkaniu osób miał okazję już współpracować naukowo, ale i biznesowo. – Bardzo się cieszę, że państwo współpracujecie z urzędem marszałkowskim, że podnosicie swoją wiedzę, kompetencje, że jesteście tym polem innowacji i pomocą dla małych i średnich przedsiębiorstw. To kluczowy element rozwoju gospodarczego w zakresie tego sektora i my ze swojej strony będziemy również państwu pomagać i wspierać w tych działaniach, byście organizowali dla przedsiębiorstw możliwość wprowadzania innowacji. Liczę na owocną współpracę – mówił nowy dyrektor.

Sześć ośrodków odebrało akredytacje regionalne

Podczas spotkania nastąpił uroczysty moment, kiedy wicemarszałek Grzegorz Potęga wręczył decyzje o przyznaniu akredytacji regionalnych, które otrzymały:

– Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o.

– Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

– Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

– Park Technologiczny Interior

– Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o.

– Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.

Przypomnijmy, 11 czerwca 2024 została podpisana Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego, która wpisuje na okres 36 miesięcy akredytowane ośrodki innowacji w województwie lubuskim.

Celem systemu regionalnej akredytacji Ośrodków Innowacji w województwie lubuskim jest dążenie do potwierdzenia i stałego podnoszenia jakości usług świadczonych przez lubuskie Ośrodki Innowacji na rzecz lokalnych przedsiębiorstw, co docelowo przełoży się na wzrost konkurencyjności i innowacyjności MŚP w województwie.

Organizatorem naboru akredytowanych Ośrodków Innowacji w województwie lubuskim jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Departament Gospodarki i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Podczas spotkania na członków  Lubuskiego Forum Innowacji powołano:

– Andrzeja Matłokę – Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy  INTERIOR Sp. z o.o.

– dra Jarosława Flakowskiego – Uniwersytet Zielonogórski

– Justynę Kmietowicz – Park Technologii Kosmicznych, Badań, Rozwoju i Innowacji Sp. z o.o.

– Krzysztofa Burdę – STOWARZYSZENIE POLSKA IZBA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI

– Łukasza Ruta – Regionalne Centrum Technologii i Wiedzy  INTERIOR Sp. z o.o.

– Radosława Grecha – Centrum Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. 

Plik do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego nr 5-91-24 z dnia 11.06.2024