Spotkanie z partnerami regionalnymi PAIH zgromadziło przedstawicieli Specjalnych Stref Ekonomicznych, Urzędów Marszałkowskich, Agencji Rozwoju Regionalnego i innych podmiotów świadczących wsparcie dla biznesu we wszystkich regionach Polski.

Eksperci Agencji przedstawili uczestnikom z całego kraju obszary, w których mogą uzyskać wsparcie. Wojciech Rydel, manager z Departamentu Inwestycji przybliżył gościom perspektywy zmian, jakie dla inwestycji będzie nieść reforma systemu planowania przestrzennego. Dyrektor Departamentu Eksportu Łukasz Grabowski przybliżył charakterystykę polskiego eksportu, silne strony naszej gospodarki oraz przedstawił projekty międzynarodowe z udziałem PAIH. Mówił przy tym też o celach eksportowych Agencji i przyszłych wyzwaniach gospodarczych, przed jakimi stoi nasz kraj.

Trendy przyszłości i możliwe przyszłe modele gospodarcze zaprezentował Piotr Wasyluk, filozof i przedsiębiorca. Mówił o epokowych zmianach, jakie zachodzą w globalnej gospodarce, a także o tym jak można próbować odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dyrektor Anna Kaczmarska z Departamentu Komunikacji, Partnerstwa i Promocji PAIH przybliżyła zgromadzonym szczegóły marki „Poland. Business Forward”, pod jaką Agencja promuje polską gospodarkę na świecie. Przedstawiła też założenia wdrażanego przez PAIH projektu „Akademia Biznesu”, skierowanego do przedsiębiorców i innych aktywności, takich jak Akademia Dyplomacji Gospodarczej czy Mój Biznes Za Granicą.

Mirosław Odziemczyk, Pełnomocnik Zarządu PAIH ds. współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi podsumował najważniejsze obszary współpracy Agencji z partnerami regionalnymi. Mówił też o certyfikacji Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera, jaka została przeprowadzona pod koniec roku 2023. Certyfikowane podmioty otrzymały dyplomy potwierdzające jakość świadczonych usług.

Podczas spotkania przyznano również nagrody dla pracowników COIE z najdłuższym stażem.

W drugim dniu uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z ważnymi działaniami realizowanymi w Agencji, w tym m.in.:

  • Programem udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace, Kansai;
  • Nową perspektywą projektu Polskie Mosty Technologiczne;
  • Projektem umiędzynarodowienia MŚP – Brand HUB;
  • Prezentacją portalu Trade.gov.pl jako skarbnicy wiedzy i kontaktów dla przedsiębiorców.

Wszystkie te tematy spotkały się z dużym zainteresowaniem, bowiem doskonale wpisują się one w obszar regionalnej współpracy partnerskiej pomiędzy Agencją PAIH oraz Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

źródło