W dniach 29.02-01.03.2024 r. w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji I Handlu S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie z regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora i Eksportera.

W programie m.in. tematy:

  • Reforma systemu planowania przestrzennego i jej wpływ na inwestycje produkcyjne;
  • Ekspansja międzynarodowa – wsparcie PAIH S.A.;
  • W poszukiwaniu modeli gospodarczych przyszłości. Wyzwania i trendy;
  • Program udziału Polski w Wystawie Światowej Expo 2025 w Osace, Kansai;
  • Projekt „Akademia Biznesu”;
  • Portalu Trade.gov.pl-skarbnica wiedzy i kontaktów;

Spotkanie było jednocześnie okazją do uroczystości wręczenia Certyfikatów regionalnym Centrom Obsługi Inwestora i Eksportera.

Przeprowadzona certyfikacja miała na celu potwierdzenie realizacji standardów obsługi przedsiębiorców (inwestorów i eksporterów) przez COIE na poziomie województwa działających w ramach ogólnopolskiej sieci Partnerów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.(PAIH). oraz stosowania zapisów umowy partnerskiej.

Za przygotowanie i realizację procesu certyfikacji COIE odpowiadał Zespół projektowy ds. certyfikacji powołany przez Dyrektora Departamentu Komunikacji, Partnerstwa i Promocji Agencji Inwestycji i Handlu S.A.

Lubuskie COIE otrzymało jedną z najwyższych ocen.