Na forum Światowej Organizacji Handlu zakończono negocjacje porozumienia, które ma na celu ułatwienie krajom rozwijającym się i najsłabiej rozwiniętym przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dokument zostanie ostatecznie zatwierdzony podczas 13. Konferencji Ministerialnej (WTO), która odbędzie się w Abu Dhabi 26-29 lutego br.

Porozumienie w sprawie ułatwień w inwestowaniu w krajach rozwijających się da nowy impuls do rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych na całym świecie. Zależy nam na wzmocnieniu wielostronnego systemu handlu i na zrównoważonym rozwoju gospodarczym

– wskazuje wiceminister rozwoju i technologii Jacek Tomczak.

Umowa zakłada, że kraje rozwijające się i najsłabiej rozwinięte, będą stosowały się do jednolitych środków technicznych takich jak zezwolenia czy transparentne procedury. To pozwoli na przyciągnięcie nowych inwestycji. Zobowiązania te, wzmocnią istniejące inicjatywy Unii Europejskiej mające na celu poprawę klimatu dla biznesu i wspieranie zrównoważonego rozwoju na całym świecie.

Porozumienie w sprawie ułatwień inwestycyjnych na rzecz rozwoju zostało zainicjowane przez grupę krajów rozwijających się i najsłabiej rozwiniętych – członków Światowej Organizacji Handlu, a w negocjacjach uczestniczyło ponad 110 członków WTO, w tym aktywnie Polska.

Nowe zasady inwestowania w krajach rozwijających się 

W toku negocjacji pomiędzy państwami ustalono podjęcie takich działań jak:

  • uproszczenie i przyspieszenie procedur wydawania zezwoleń inwestycyjnych oraz wspieranie e-administracji;
  • zdecydowana walka z korupcją;
  • zwiększenie przejrzystości i przewidywalności działań dla inwestorów;
  • ułatwienie kontaktów między inwestorami, a administracją poprzez ustanowienie punktów kontaktowych i konsultacji z zainteresowanymi stronami nowych rozwiązań legislacyjnych;
  • zachęcanie do zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie odpowiedzialnego prowadzenia działalności gospodarczej

Więcej informacji znajduje się na stronie Światowej Organizacji Handlu.

źródło