– Cieszymy się bardzo, że ten projekt nabiera rozpędu, rozwija skrzydła i zaczyna działalność – mówił marszałek Marcin Jabłoński o Parku Technologii Kosmicznych na Lubuskim Forum Innowacji w Zielonej Górze Nowym Kisielinie.

Działalność Parku Technologii Kosmicznych, możliwe kierunki jej rozwoju oraz aktualizacja wojewódzkiego Planu Rozwoju Innowacji – te tematy poruszono na Lubuskim Forum Innowacji zorganizowanym 13 grudnia 2023 r. W siedzibie PTK gościli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, uczelni oraz eksperci z zakresu innowacji. Było to pierwsze spotkanie o takim charakterze od czasu otwarcia PTK we wrześniu 2023 r.

– Jestem tutaj po raz pierwszy w trakcie wydarzenia, które ma merytoryczny ciężar gatunkowy – mówił marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński. – Wcześniej odbyła się tutaj jedna uroczysta sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego po to, żeby pokazać wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt, jak szczęśliwie udało się nam go doprowadzić do końca. Cieszymy się bardzo, że nabiera rozpędu, rozwija skrzydła i zaczyna działalność. Był to trudny projekt. Spędziliśmy nieprawdopodobnie dużo czasu na bardzo trudnych rozmowach, np. z wykonawcami, bo szczyt inwestycji przypadł w piku kryzysu postcovidowego i w momencie, kiedy zwariowały ceny, a wszystkie łańcuchy dostaw zostały zerwane. Musieliśmy twardo stąpać po ziemi, żeby – mam nadzieję – kiedyś sięgać gwiazd. Wydaje mi się, że i tak czasy i świat są dla nas teraz bardzo łaskawe. W kontekście państwa działań daje to nadzieję, że pojawią się przewidywalne zasady i możliwe do spełnienia kryteria, by mogli państwo sięgać po środki czy to z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy z Centrum Badań Kosmicznych lub podobnych instytucji. Wierzę, że te zmiany będą niebawem odczuwalne – powiedział Marcin Jabłoński.

W trakcie forum M. Jabłoński wręczył też podziękowania i nagrody dla członków Rady Ekspertów ds. Innowacji.

Park Technologii Kosmicznych zaprasza ludzi z pomysłami

Marszałek podkreślił, że Park Technologii Kosmicznych jest przygotowany i otwarty na współpracę z tymi, którzy chcą rozwijać innowacyjny biznes: – Lubuskie to region kompaktowy, ale nie bez ambicji, z marzeniami i wielką chęcią na zdobywanie jakichś skrawków świata. To centrum ma być pomocą dla wszystkich, którzy chcieliby poszukiwać różnego rodzaju możliwości, mają pomysł, jak wstrzelić się w luki w gospodarce. Staramy się dbać o to i zajmować się tym, co jest w naszych rękach, naszej mocy i w zasięgu naszego oddziaływania. Dlatego powstała ta instytucja, która ma dać wsparcie tym, którzy poruszają się w skali małych i średnich przedsiębiorstw, ale są ludźmi z pomysłami. Do dyspozycji będzie wsparcie dla tych wszystkich, którzy na dzisiaj mają jeszcze za małe zasoby infrastrukturalne i sprzętowe. Jeśli możliwe było, że takie biznesy jak ten Steve’a Jobsa wypączkowały z garażu, to z nadzieją patrzę, jakie mogą wypączkować z Parku Technologii Kosmicznych. Życzę, żeby państwo też byli współautorami tego typu arcydzieł biznesowych.

Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze-Nowym Kisielinie to 7 laboratoriów: 

  • laboratorium elektroniki satelitarnej i systemów FPGA,
  • pomieszczenie czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych,
  • centrum przetwarzania i interpretacji danych satelitarnych oraz Cywilnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (monitoring np. rzek, lasów, upraw),
  • laboratorium systemów zrobotyzowanych i sztucznej inteligencji,
  • laboratorium kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom,
  • laboratorium medycyny kosmicznej,
  • laboratorium inżynierii materiałowej i badań wytrzymałościowych.

Spotkań w Parku Technologii Kosmicznych będzie dużo więcej

Gości Lubuskiego Forum Innowacji powitał dr Jarosław Flakowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego oraz prof. Marek Banaszkiewicz, prezes zarządu spółki Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji.

– Jest to pierwsze merytoryczne wydarzenie w Parku Technologii Kosmicznych. Mam nadzieję, że rozpocznie długą serię interesujących spotkań. To jest jedno z kilku otwarć, bo park jest cały czas sukcesywnie uruchamiany. Teraz trwa uruchamianie sprzętu, będziemy się szkolić. W momencie, kiedy to wszystko się dokona, chcielibyśmy tu zaprosić przedsiębiorców z sektora kosmicznego z całego kraju, być może z zagranicy – powiedział prof. Banaszkiewicz.

– Dzisiaj w formie łączonej mamy wydarzenie, które z jednej strony przygotował Park Technologii Kosmicznych, z drugiej strony – spotykamy się w formule Lubuskiego Forum Innowacji, czyli działamy w obszarze promowania innowacji i realizacji Programu Rozwoju Innowacji. Mam dla państwa bardzo dobrą wiadomość: Zarząd Województwa Lubuskiego jednomyślnie przyjął uchwałę dotyczącą aktualizacji tego programu. Przystąpimy do niej jeszcze w tym miesiącu i systematycznie do połowy przyszłego roku będziemy pracować. Przedstawimy Zarządowi Województwa Lubuskiego dokument, który będzie odzwierciedlał zmieniającą się rzeczywistość, nasze otoczenie geopolityczne, czynniki, które pojawiły się w naszej gospodarce – dodał dr Jarosław Flakowski.

Etapy prac nad aktualizacją Programu Rozwoju Innowacji zaprezentowała szczegółowo Justyna Kmietowicz, przedstawicielka Parku Technologii Kosmicznych. Wyjaśniła m.in., że dokument będzie poddany konsultacjom społecznym w środowisku biznesowym i naukowym.

Do aktywnego udziału w tworzeniu nowej wersji Programu Rozwoju Innowacji nakłaniał marszałek Marcin Jabłoński. – Do tego potrzebni są ludzie, którzy mają kontakt z rynkiem. Będziemy starali się nasłuchiwać tego, co państwo podpowiadacie i czego oczekujecie, aby jeszcze lepiej dostosować nasze możliwości i zasoby do tego, by państwa wspierać – mówił marszałek.

„Lubuska Przystań Innowacji” połączy naukę i biznes

Podczas Lubuskiego Forum Innowacji zaprezentowano też plan wydarzeń na 2024 r. skierowanych do potencjalnych klientów Parku Technologii Kosmicznych. – Planujemy 32 wydarzenia, m.in. „Lubuską Przystań Innowacji”. W ramach tego przedsięwzięcia chcielibyśmy zapraszać zespoły badawcze z ośrodków naukowych w Lubuskiem, kraju i Europie, które przedstawiałyby stan swoich prac. Będziemy „zderzać” to z firmami, które w tym obszarze funkcjonują, żeby była możliwość podjęcia współpracy. Chcielibyśmy, żeby trzecim elementem było pokazanie, gdzie można szukać środków finansowych – przede wszystkim chcemy kierować wzrok na programy międzynarodowe, głównie Horyzont Europa – powiedział dr Jerzy Tutaj z Katedry Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

Park Technologii Kosmicznych to inwestycja, która zacznie się zwracać

– Cieszę się, że przystąpiliśmy już do tej fazy, w której pierwszy dolar jest włożony. Najtrudniej jest włożyć tego jednego dolara, a potem się to bardzo łatwo pomnaża. Dziękuję władzom województwa lubuskiego, że odważyły się włożyć pierwszego dolara. Teraz czas na to, żeby zaczął on pracować – mówił prof. Zbigniew Kłos, przewodniczący Rady Naukowej Parku Technologii Kosmicznych.

Prof. Kłos przypomniał, że utworzenie PTK to część realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w której jako jedną z inteligentnych specjalizacji regionu wskazano innowacyjny przemysł.

W trakcie wystąpienia prof. Zbigniew Kłos zaprezentował również projekt lubuskiego nanosatelity. Urządzenie zdolne do pracy na wysokości 350-400 km będzie mogło zostać wykorzystane do monitorowania suchości i temperatury terenów zalesionych, kontroli powstawania nielegalnych wysypisk odpadów czy monitorowania infrastruktury rolniczej.

Ponadto przewodniczący Rady Naukowej PTK wskazywał źródła finansowania innowacyjnych projektów.

Innowacje w skali województwa i świata

Uczestnicy Lubuskiego Forum Innowacji wysłuchali także wystąpienia prof. Marka Michalskiego z Uniwersytetu w Waszyngtonie. Wykładowca opowiedział o współczesnych trendach w obszarze innowacji i wskazał wzorce biznesowe, z których warto brać przykład.

Forum było również połączone z otwarciem centrum badawczo-rozwojowego dla samorządów i organizacji pozarządowych województwa lubuskiego, a jego ofertę przedstawiła prof. Małgorzata Rutkowska z Rady Ekspertów ds. Innowacji.

Spotkanie moderował Michał Anczykowski, dyrektor biura zarządu spółki Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji.

źródło