W miarę jak zmienna rzeczywistość biznesowa i społeczna wymaga od nas adaptacji, istnieje jedno narzędzie, które nigdy nie traci na wartości – budowanie relacji. To właśnie te relacje stanowią o sile każdego przedsiębiorstwa i każdego przedsiębiorcy. Dlatego też z ogromnym zapałem zapraszamy Państwa na wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się 11 października w malowniczej Restauracji Anatra w Zielonej Górze. To nie tylko spotkanie, to szansa na nawiązanie nowych kontaktów, wymianę doświadczeń oraz rozwijanie swojej sieci biznesowej.

Podczas wydarzenia nie zabraknie rozmów o działalności samorządu województwa w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, informacji dot. możliwości pozyskania środków europejskich (w szczególności z Funduszy Europejskich dla Lubuskiego 2021-2027 oraz Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki), a także prezentacji oferty Banku Gospodarstwa Krajowego skierowanej dla przedsiębiorców. Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość porozmawiać z władzami regionu, miasta oraz powiatu.

Nieformalna formuła śniadania biznesowego ułatwi nawiązywanie kontaktów między firmami i ich integrację oraz nawiązanie trwałych relacji z samorządem. Na podstawie przedsięwzięć realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wiemy, jak ważne są działania networkingowe polegające na rekomendowaniu swoich usług, dzieleniu się wiedzą oraz udzielaniu wzajemnej pomocy. Dlatego tak ważne są spotkania, podczas których strony mają czas na poznanie się, wspólne wypicie kawy czy luźną rozmowę.

Spotkanie odbędzie w środę, 11 października o godz. 10.00 w Restauracji Anatra (ul. Drzonków-Kąpielowa 26,) w Zielona Góra