W środę, 30 sierpnia 2023 r. odbyło się spotkanie ws. spółki Park Technologii Kosmicznych – Badań Rozwoju i Innowacji. Przewodniczył mu członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

Ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w spotkaniu uczestniczyli także: Jarosław Flakowski – dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji, Wojciech Olszewski – dyrektor Biura Projektów Własnych oraz Rajmund Binek – zastępca dyrektora Departamentu Programów Regionalnych. Przedstawiciele urzędu rozmawiali z prof. Markiem Banaszkiewiczem – dyrektorem zielonogórskiego oddziału Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i prezesem nowopowstałej spółki oraz dr. Jerzym Tutajem – ekspertem ds. innowacji z Politechniki Wrocławskiej i wiceprezesem spółki.

Podczas spotkania przedstawiono kierunki rozwoju spółki PTK – B+R+I, cele i założenia działalności, możliwości jej rozszerzenia oraz plan przekazania spółce infrastruktury. Odbyło się także pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej. W jego trakcie zostały m.in. przedstawione informacje nt. realizacji projektu Park Technologii Kosmicznych przez Urząd Marszałkowski. Zaopiniowano też regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej spółki PTK – B+R+I.

Spółka funkcjonuje już oficjalnie

Spółka Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji została formalnie powołana 23 sierpnia 2023 r. Wówczas marszałek Elżbieta Anna Polak podpisała akt notarialny.

Spółka będzie zarządzać infrastrukturą wytworzoną w ramach projektu unijnego Parku Technologii Kosmicznych oraz aplikować o pieniądze zewnętrzne z unijnych programów horyzontalnych oraz środków w dyspozycji Komisji Europejskiej z przeznaczeniem m.in. na badania naukowe i innowacje. Zadaniem spółki będzie również generowanie innowacyjnych projektów oraz stymulowanie współpracy biznesu, nauki i samorządu, jak również pomoc przy zakładaniu firmy i jej rejestracji oraz usługi badawcze dla przedsiębiorców.

Misja spółki to zwiększenie poziomu innowacji województwa lubuskiego poprzez działania w sektorze kosmicznym oraz koordynowanie polityki innowacji.

Budynek Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie Zielonej Górze jest już gotowy. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu to 30 listopada 2023 r. Trwają postępowania przetargowe związane z zakupem wyposażenia specjalistycznego do PTK.

Park Technologii Kosmicznych powstaje w partnerstwie samorządu województwa lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i firmy Hertz Systems. Wartość całego projektu to blisko 89 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 61,4 mln zł. PTK będzie obiektem, gdzie znajdą się m.in. laboratoria elektroniki satelitarnej, medycyny kosmicznej, kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom, pomieszczenia czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych.

źródło