III Polskie Forum Gospodarcze i Technologiczne, które odbędzie się w dniach 18-19 września w Bernie w Szwajcarii, zgromadzi szerokie spektrum przedstawicieli biznesu, nauki i technologii, a także interesariuszy instytucjonalnych z Polski i Szwajcarii.

Wydarzenie jest organizowane przez Ambasadę RP w Bernie we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Ministerstwem Rozwoju i Technologii RP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Polską Organizacją Turystyczną, Switzerland Global Enterprise, Łukasiewicz Research Network, Polsko-Szwajcarskim Stowarzyszeniem Blockchain oraz Fundacją Polonium.

III Polskie Forum Gospodarcze i Technologiczne to:

  • okazja do wysłuchania przedstawicieli polskiego i szwajcarskiego rządu oraz czołowych przedstawicieli biznesu i technologii. Głównym tematem dyskusji będą możliwości rozwoju stosunków handlowych i inwestycji między Polską a Szwajcarią oraz to, w jaki sposób najnowsze osiągnięcia technologiczne mogą pomóc zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym;
  • platforma wymiany doświadczeń biznesowych, technologicznych i edukacyjnych;
  • szansa dla polskich i szwajcarskich przedstawicieli biznesu i nauki do odbycia spotkań z szerokim gronem potencjalnych partnerów, klientów i inwestorów oraz do wysłuchania ekspertów i analityków mówiących na temat najnowszych trendów i wyzwań.

Dzień pierwszy (Forum Gospodarcze)

Dyskusje będą dotyczyć perspektyw współpracy polsko-szwajcarskiej w kontekście sytuacji geopolitycznej i jej wpływie na gospodarkę, przykładach obiecujących obszarów współpracy dwustronnej oraz roli wspólnych projektów na poziomie lokalnym.

Dzień drugi (Forum Technologiczne) poświęcony będzie rozwojowi kluczowych obszarów napędzanych przez zaawansowane technologie i innowacje, takich jak opieka zdrowotna, biotechnologia, inteligentny przemysł czy cyberbezpieczeństwo.

Szczegóły organizacyjne

  • Językami konferencji będą polski i niemiecki. Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne.
  • Organizator zapewnia komfortową przestrzeń do rozmów kuluarowych i spotkań B2B.
  • Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, w trakcie Forum oferowany będzie poczęstunek i lunch.
  • Koszty podróży do i z Berna, koszty zakwaterowania i transportu lokalnego, a także wszelkie inne wydatki muszą zostać pokryte przez samych uczestników.
  • Rejestracja online na wydarzenie będzie otwarta do 10 września.
  • Liczba uczestników jest ograniczona ze względu na wielkość miejsca konferencji. Wczesna rejestracja jest zatem bardzo mile widziana.

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie logo

Sekretariat Forum został uruchomiony w Ambasadzie RP w Bernie () i jest gotowy odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące wydarzenia.

źródło