10 lipca 2023 r. zmieniają się godziny pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Od 10 lipca 2023 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Zmiany zostają wprowadzone na mocy Zarządzenia nr 71/2023 Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.