W poniedziałek 15 maja 2023 r. radni województwa podjęli decyzję o powołaniu spółki Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji. Co to oznacza dla rozwoju regionu?

Spółka będzie zarządzać infrastrukturą wytworzoną w ramach projektu unijnego Park Technologii Kosmicznych oraz aplikować o pieniądze zewnętrzne z unijnych programów horyzontalnych oraz środków w dyspozycji Komisji Europejskiej z przeznaczeniem m.in. na badania naukowe i innowacje. Zadaniem spółki będzie również generowanie innowacyjnych projektów oraz stymulowanie współpracy biznesu, nauki i samorządu. O celach postawionych przed spółką oraz o szczegółach jej funkcjonowania mówił podczas sesji Sejmiku prof. Marek Banaszkiewicz, który kieruje zielonogórskim oddziałem Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Chcemy zatrzymać najzdolniejszych studentów

– Najważniejszym zadanie dla spółki będzie pozyskiwanie pieniędzy, bo chcemy się sami finansować. Najlepszym źródłem są środki europejskie oraz świadczenie usług dla przedsiębiorców. Naszym wkładem i kapitałem będą laboratoria Parku Technologii Kosmicznych – tłumaczył prof. Banaszkiewicz.

Misją spółki będzie zwiększenie poziomu innowacji województwa lubuskiego poprzez działania w sektorze kosmicznym oraz koordynowanie polityki innowacji. – Nasza kadra ma dużą wiedzę o tym, jak działa sektor kosmiczny oraz jak stymulować jego rozwój – podkreślił prof. Marek Banaszkiewicz.

4a4a1194.jpg [1792x1200]

Ale zadaniem spółki będzie także pomoc przy zakładaniu firmy oraz jej rejestracji, usługi badawcze dla przedsiębiorców, a potencjał Parku Technologii Kosmicznych będzie można wykorzystać ponadto w monitoringu Odry, którą w ubiegłym roku dotknęła katastrofa ekologiczna.

Marszałek Elżbieta Anna Polak zwróciła także uwagę, że działalność spółki PTK będzie szansą na zatrzymanie w regionie najzdolniejszych studentów kierunków ścisłych i technicznych. – To przedsięwzięcie to kamień milowy w naszym rozwoju. Nie będziemy latać w kosmos, możemy za to zatrzymać świetnych absolwentów, których „wysysa” obecnie Berlin, Wrocław czy Poznań. Wiemy o tym, bo od lat wspieramy koła naukowe działające na uczelniach publicznych – podkreślała marszałek, która także zwróciła uwagę, że Lubuskie – wbrew wielu rankingom – zajmuje m.in. drugie miejsce w Polsce pod względem sprzedaży produktów innowacyjnych.

– Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego chce już się z nami spotkać, by przygotować się do współpracy i znaleźć swoje miejsce w Parku. W Nowym Kisielinie działają parki technologiczne i firmy, które są gotowe do technologicznej współpracy. W trakcie światowego Kongresu Astronautycznego w Paryżu z profesorem Banaszkiewiczem rozmawialiśmy z Europejską Agencją Kosmiczną, bo Park Technologii Kosmicznych to jedyne takie miejsce w Polsce. Naszym warunkiem do wsparcia technologii kosmicznych było utworzenie oddziału Centrum Badań Kosmicznych PAN w Lubuskiem. Od kilku lat oddział działa, a jego pracownicy wykładają na naszej uczelni – przypomniała Elżbieta Anna Polak.

Spółka gotowa do działania

– Samorządy województwa w największym stopniu mogą wpływać na rozwój systemu innowacji, ale nie wszystkie regiony się tak angażują. Park Technologii Kosmicznych to oczko w głowie Lubuskiego – mówił dr Jerzy Tutaj, ekspert zarządzania innowacjami z Politechniki Wrocławskiej.

4a4a1228.jpg [1761x1200]

Za powołaniem spółki zagłosowało 17 radnych, jedna osoba była przeciwko, a sześć wstrzymało się od głosu. Spółka Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji ma rozpocząć swoje działania od 1 lipca.

Budowa Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie Zielonej Górze jest na finiszu. Budynek ma być skończony do końca czerwca 2023 r. W tej chwili wykonywane są ostatnie instalacje i roboty budowlane, wykończenie wnętrz, montaż stolarki, prowadzone są również prace związane z wykończeniem elewacji oraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu to 30 listopada 2023 r.

W międzyczasie sukcesywnie prowadzone są postępowania przetargowe związane z zakupem wyposażenia specjalistycznego PTK.

Park Technologii Kosmicznych powstaje w partnerstwie samorządu województwa lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i firmy Hertz Systems LTD. Wartość całego projektu to blisko 89 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 61,4 mln zł. PTK będzie obiektem, gdzie znajdą się m.in. laboratoria elektroniki satelitarnej, medycyny kosmicznej, kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom, pomieszczenia czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych.

źródło