W ramach projektu pn. „Wsparcie systemu lubuskich innowacji” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Departament Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zorganizował w dniu 16 maja 2023 r. w Zielonej Górze bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców dot. projektów innowacyjnych.

Warsztaty przeprowadziła dr Beata Lubos – ekonomistka, specjalistka w zakresie projektowania strategii i programów ukierunkowanych na zwiększanie innowacyjności gospodarki. Podczas spotkania przedsiębiorcy z południowej części regionu dowiedzieli się o możliwościach wsparcia swoich firm w ramach środków unijnych, ze szczególnym ukierunkowaniem programów krajowych oraz o tym jak zarządzać projektami innowacyjnymi i za pomocą jakich narzędzi je przygotować. Ponadto dr Beata Lubos przedstawiła dobre praktyki i przykłady funkcjonowania inteligentnych specjalizacji i klastrów w Polsce oraz za granicą.

Kolejne, identyczne warsztaty zaplanowano w Gorzowie Wlkp. w dniu 16 maja 2023 r. o godz. 9.00. Spotkanie odbędzie się w Hotelu Fado, przy Al. Konstytucji 3-go Maja 12.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału!