Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Wsparcie systemu lubuskich innowacji” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,Oś. 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2. Rozwój przedsiębiorczości, przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapraszamy na warsztaty szkoleniowe dla lubuskich przedsiębiorców.

Warsztaty poprowadzi dr Beata Lubosekonomistka, specjalistka w zakresie projektowania strategii i programów ukierunkowanych na zwiększanie innowacyjności gospodarki.

Data i miejsce:    
15 maja(poniedziałek) 2023r. godz. 9:00-15:00 – Zielona Góra, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Chrobrego 1,
16 maja(wtorek) 2023r. godz. 9:00-15:00  – Gorzów Wielkopolski, Hotel Fado, Al. Konstytucji 3-go Maja 12,

Tematyka: 
– Możliwości wparcia MŚP oraz projektów innowacyjnych w ramach środków unijnych oraz programów krajowych,
– Zarządzanie projektami innowacyjnymi – wypracowanie narzędzi przygotowania i zarządzania projektem innowacyjnym,
– Dobre praktyki i przykłady funkcjonowania inteligentnych specjalizacji/ klastrów w Polsce i za granicą.

Spotkanie jest bezpłatne, obowiązuje kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

REJESTRACJA – ZIELONA GÓRA 
REJESTRACJA – GORZÓW WIELKOPOLSKI

https://innowacje.lubuskie.pl/szkolenie