Czy znane są Ci pojęcia takie jak: środowiskowa ocena cyklu życia produktu LCA, zasada 6R, ekoprojektowanie czy też czysta produkcja? Jeśli nie, to jesteś w dobrym miejscu. W tym kursie chcemy przekazać Ci dawkę wiedzy niezbędnej do zrównoważonego rozwoju Twojej organizacji, na którą już od tego roku możesz pozyskać środki m.in. z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, w skrócie FENG

REJESTRACJA

źródło