Ministerstwo Rozwoju i Technologii organizuje kolejną edycję akceleratora branżowego, tym razem dla branży budowlanej. Poprzednie edycje dla sektorów meblowego, kosmetycznego, modowego, urządzeń medycznych, jachtów, branży rolno-spożywczej oraz motoryzacyjnej zakończyły się sukcesem i jestem przekonana, że tak będzie też i tym razem. Projekt skierowany jest do małych, średnich i dużych firm, które chcą rozwijać swoją działalność, są zainteresowane rozpoczęciem lub wzmocnieniem obecności na rynkach zagranicznych bądź rozważają wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.

Celem projektu jest dynamizacja ekspansji zagranicznej firm, wzbogacenie ich wiedzy o i instrumentach, i narzędziach wspierających eksport i ekspansje zagraniczną. Projekt dedykowany jest firmom z dominującym udziałem polskiego kapitału, które prowadzą działalność na terenie RP, eksportują swoje produkty lub są zainteresowane wejściem na rynki zagraniczne bądź planują wdrożenie innowacji.

Spotkanie zorganizowane będzie w formie dwudniowych warsztatów on-line na platformie Webex w dniach 18-19.05.br. W trakcie w/w spotkania zaprezentowane będą możliwości wsparcia finansowego i instytucjonalnego m.in. przez MRiT, PARP, KUKE S.A, KUKE Finance, PFR, PFR TFI i BGK (link https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zapraszamy-na-warsztaty-dla-firm-z-sektora-budowlanego2).

W związku z powyższym chcielibyśmy serdecznie zaprosić przedstawicieli firm z branży budowlanej zrzeszonych w Państwa stowarzyszeniach do udziału w w/w wydarzeniu. Uprzejma prośba o rozdystrybuowanie informacji o planowanych warsztatach. Na zgłoszenia zainteresowanych firm czekamy do dnia 12.05.br.

PROGRAM DO POBRANIA:

Agenda Branża Budowlana 18 19.05.2023

żródło