Serwis Samorządowy PAP zaprasza gminy, powiaty i samorządy województw do udziału w bezpłatnym konkursie „Innowacyjny Samorząd”. Adresowany on jest do samorządów, które wprowadziły nowatorskie rozwiązanie. Te projekty mogą być inspiracją dla innych. Zgłoszenia do 31 marca 2023 roku.

 

Organizatorem konkursu jest Serwis Samorządowy PAP. Celem inicjatywy jest promocja kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także chęć inspirowania innych samorządów do podejmowania działań na rzecz innowacyjności.

Głównym kryterium oceny w konkursie jest nowatorstwo oraz efektywność zastosowanych rozwiązań. Poprzednie edycje pokazują, że projekty wcale nie muszą być duże i kosztowne – czasami wystarczy drobna zmiana, nietuzinkowy pomysł, by coś zaczęło lepiej funkcjonować!

Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach:

 • miasta duże – powyżej 200 tys. mieszkańców,
 • gminy miejskie,
 • gminy miejsko-wiejskie,
 • gminy wiejskie,
 • powiaty
 • samorządy województw.

W każdej z kategorii zostanie przyznana nagroda główna i dwa wyróżnienia.  Przykładowe dziedziny, których mogą dotyczyć zgłaszane rozwiązania to:

 • cyfryzacja,
 • ochrona środowiska – zrównoważony rozwój,
 • infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna,
 • finanse,
 • polityka rozwoju – tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości,
 • przyciąganie inwestorów,
 • polityka demograficzna,
 • oświata,
 • sport,
 • kultura,
 • ochrona zdrowia,
 • proinnowacyjność – tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności,
 • aktywizacja mieszkańców i polityka społeczna.

Laureatów konkursu wyłoni kapituła, w której zasiądą przedstawiciele samorządów,  ministerstw oraz redakcji Serwisu Samorządowego PAP. Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone podczas gali planowanej na 25 maja w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Patronat honorowy nad konkursem objęły Związek Gmin Wiejskich RP oraz Związek Miast Polskich.

Aby wziąć udział w konkursie Innowacyjny Samorząd, wystarczy dokonać zgłoszenia zrealizowanego projektu za pomocą elektronicznego formularza: https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/wez-udzial-w-konkursie/

Strona konkursu: https://innowacyjnysamorzad.pap.pl/konkurs/