Liczba obcokrajowców w Polsce stale rośnie, a chęć ich zatrudniania zgłasza coraz więcej przedsiębiorstw. O potrzebie usprawnienia przepisów dyskutowano podczas piątkowej konferencji w bibliotece wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp.

W piątkowym spotkaniu (27 stycznia 2023 r.) zatytułowanym „Rynek pracy, Kodeks Pracy, zatrudnienie cudzoziemców – zmiany 2023”, obok przedsiębiorców i ludzi związanych z rynkiem pracy, udział wzięli: członek zarządu województwa lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak i posłanka na Sejm Krystyna Sibińska.

Pod koniec czerwca 2022 r. liczba cudzoziemców, których zgłoszono do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, przekroczyła milion. Od nowego roku zatrudnianie ich ma być jeszcze łatwiejsze. To szczególnie ważne w związku z zapaścią demograficzną w Polsce oraz agresją Rosji na Ukrainę, która wywołała napływ migrantów.

W 2023 roku przepisy mają ułatwić angaż pracodawcom, ograniczyć ewentualne nadużycia i nieprawidłowości, zwłaszcza w zakresie legalności zatrudnienia. Zatrudnianie cudzoziemców ma być w pełni zelektronizowane. Uzyskanie zezwolenia na pracę i przyjęcie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi będzie odbywać się za pośrednictwem systemu informatycznego.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI