Zespół Polskiego Funduszu Rozwoju stworzył narzędzie diagnostyczno-doradcze, które pozwala ocenić poziom dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstwa w  trzech obszarach: rozwój innowacji, cyfryzacja i transformacja energetyczna. W Badaniu Dojrzałości Innowacyjnej wzięło udział już 130 dużych firm, które otrzymały indywidualny raport wraz z rekomendacjami ekspertów. Teraz do udziału w badaniu mogą zgłosić się także małe i średnie firmy, które chcą sprawdzić poziom swojej innowacyjności oraz otrzymać praktyczne wskazówki dla dalszego rozwoju.

Kierunek – rozwój

Wyniki badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw” (2020) potwierdzają, że polskie przedsiębiorstwa widzą szereg korzyści, jakie wynikają z innowacyjnej działalności. Przedsiębiorcy najczęściej wskazują, że wprowadzanie udoskonaleń pozytywnie wpłynęło na poprawę jakości obsługi klienta (54 proc.), zwiększenie zdolności dostosowania się do wymogów klientów (51 proc.), podniesienie jakości usług (51 proc.), zwiększenie wydajności pracy (43 proc.) i pozyskanie nowych klientów (43 proc.).

Z myślą o dużych firmach przemysłowych i usługowych, rozwijających wewnętrzne procesy, PFR stworzył w 2021 roku bezpłatne narzędzie diagnostyczno-doradcze pozwalające ocenić poziom dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstwa m.in. w obszarach kultury organizacyjnej, cyfryzacji procesów, usług, transformacji energetycznej czy marketingu.

Obecnie po zbadaniu i obserwacjach potrzeb rynku zespół PFR rozszerzył Badanie Dojrzałości Innowacyjnej (BDI) również o sektor małych i średnich przedsiębiorstw (firma powinna zatrudniać minimum 10 pracowników), dostosowując narzędzie do specyfiki mniejszych podmiotów. Już teraz MŚP może skorzystać bezpłatnie z diagnostyki i doradztwa ekspertów PFR.

Dlaczego warto skorzystać z BDI?

Badanie Dojrzałości Innowacyjnej jest pierwszym krokiem, aby dokonać diagnozy obszarów, które warto rozwijać w firmie, a następnie w oparciu o wyniki wybrać i wdrożyć instrumenty wspierające budowanie przewag konkurencyjnych. Uzyskany raport pozwala też ocenić firmie, na jakim poziomie jest jej innowacyjność, poprzez autoocenę obszarów oraz zakwalifikować do konkretnego typu przedsiębiorstwa: tradycyjnego, aktywnego innowacyjnie, innowacyjnego lub wysokoinnowacyjnego. Wyniki przedstawiane są również na tle przedsiębiorstw z danej sekcji PKD, co pozwala porównać swój wynik z innymi organizacjami o takim samym profilu działalności.
BDI opiera się na autorskiej metodyce opracowanej przez zespół PFR wzorującej się na badaniach naukowych. Usługa jest w całości bezpłatna.

Wyniki i rekomendacje

W BDI wzięło udział już ponad 130 dużych firm, z różnych sektorów gospodarki – od przemysłu po branżę hotelarską. Wnioski po przeprowadzeniu badań pierwszych 100 firm zostały przedstawione na blogu PFR. Wynika z nich, że spośród przebadanych firm ponad połowa (57%) to firmy tradycyjne, które nie pracowały z innowacjami, a ich procesy nie są w pełni przygotowane do zmian. Kolejne 40% przebadanych to organizacje aktywne innowacyjnie czyli takie, które podjęły pierwsze kroki mające na celu rozwój innowacji, cyfryzację lub transformację energetyczną. Przy czym procesy te nie są w pełni ustrukturyzowane, regularne i zakończone. Jedynie 3% organizacji osiągnęło poziom firmy innowacyjnej.
Wyniki pokazują, że firmy potrzebują wsparcia w rozwoju innowacyjności i profesjonalnego doradztwa, które oferują eksperci PFR w ramach Badania Dojrzałości Innowacyjnej.

Jak zgłosić firmę do BDI?

Chcąc zgłosić firmę (duża firma lub MŚP) do badania, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Badanie polega na wypełnieniu ankiet dostępnych online w 3 obszarach: innowacyjności, cyfryzacji i transformacji energetycznej. Po wysłaniu formularza, firma otrzymuje zestaw ankiet do wypełnienia. Poszczególne części badania mogą zostać wypełnione przez osoby z firmy, które są najbardziej zaznajomione z tematami.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi, zespół PFR analizuje kondycję przedsiębiorstwa i przygotowuje raport podsumowujący, w którym znajduje się ogólna ocena dojrzałości innowacyjnej firmy, a także oceny dla poszczególnych obszarów wraz z rekomendacjami dla każdego z nich. Po otrzymaniu raportu przedstawiciele firmy mają także możliwość umówienia indywidualnego spotkania z ekspertem w celu omówienia wyników.

Więcej informacji o projektach w ramach Sieci Firm Przyszłości PFR znajduje się na stronie.