Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wraz z Kancelarią Kochański & Partners ma przyjemność zaprosić na webinar pt. Odbudowa Ukrainy, bieżąca i przyszła perspektywa biznesowa dla polskich przedsiębiorstw

który odbędzie się 19 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 (przewidziany czas trwania to maksymalnie 3 godziny).

Odbudowa Ukrainy będzie jednym z największych wyzwań finansowych dla Europy, ale również szansą na międzynarodową współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami. Ukraina położona jest w pobliżu europejskich ośrodków przemysłowych, ma dostęp do morskich szlaków komunikacyjnych umożliwiających prowadzenie wymiany handlowej z dużymi rynkami europejskimi. Według szacunków odbudowa tego kraju będzie kosztować do nawet 800 mld dolarów. Tak niezbędne działania obejmujące roboty budowlane, usługi i dostawy stanowią szansę dla polskich firm.
Podczas szkolenia przedstawimy główne kierunki odbudowy Ukrainy oraz związane z tym możliwości inwestycyjne. Scharakteryzujemy warunki prowadzenia zamówień publicznych w Ukrainie. Wskażemy jak zdobyć informacje na temat ogłoszeń o przetargach międzynarodowych oraz innych bieżących projektach i możliwościach inwestycyjnych.
Dowiesz się w jaki sposób praktycznie przygotować się do udziału w projektach na Ukrainie, wykorzystując potencjał i minimalizując ryzyko. Poznasz też możliwości pozyskania finansowania oraz ubezpieczenia działalności, by bezpiecznie prowadzić projekty i wykorzystywać dostępne możliwości rynkowe.

Agenda spotkania:
1. Sposoby finansowania i kierunki odbudowy Ukrainy
2. Obszary inwestycji
3. Zamówienia publiczne
4. Tryby realizacji zamówień oraz ich struktura
5. Ogłoszenia przetargowe
6. Przegląd aktualnych projektów i możliwości inwestycyjnych
7. Tryby realizacji zamówień
8. Międzynarodowe zamówienia publiczne
9. Przygotowywanie ofert, najczęstsze błędy popełniane przez oferentów
10. Okoliczności utrudniające złożenie oferty
11. Zasady postępowań przetargowych

Spotkanie poprowadzą dla Państwa:

Dr hab. Markiyan Malaskyy. Adwokat (UA), Partner, Szef Ukrainian Desk

Markiyan jest partnerem w praktyce sporów międzynarodowych. Pełni też funkcje szefa Ukrainian desk i konsula honorowego Austrii we Lwowie.
Specjalizuje się w obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych, a także w rozwiązywaniu sporów, głównie w ramach międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego.
Posiada bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych, wynikających z umów, sporów z zakresu sprzedaży/ świadczenia usług, nieruchomości i budownictwa oraz powstałych po realizacji transakcji fuzji i przejęć. Pod jego nadzorem z dużymi sukcesami zrealizowano szereg transakcji, głównie w zakresie produkcji, relokacji produkcji, nieruchomości, infrastruktury, IT/BPO, zamówień rządowych, przetargów publicznych, rolnictwa, energetyki oraz w innych sektorach.
Markiyan jest autorem czterech książek, ponad 100 prac naukowych oraz ponad 300 artykułów i komentarzy. Często występuje też jako prelegent na konferencjach i seminariach. Jest regularnie powoływany na arbitra i rekomendowany w ponad 10 czołowych światowych instytucjach arbitrażowych.

Jacek Kozikowski, LL.M. Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Infrastruktura, Koordynator Asian Desk

Jacek specjalizuje się w obsłudze projektów z dziedziny energetyki i infrastruktury, w szczególności inwestycji typu greenfield. Zapewnia kompleksową obsługę prawną na każdym etapie procesu inwestycyjnego, w tym zakładania spółki, pozyskiwania zachęt inwestycyjnych w obrębie Polskiej Strefy Inwestycji, uzyskiwania pozwoleń na budowę, a także przygotowywania i negocjowania umów o realizacji inwestycji w formule pod klucz (EPC) oraz umów o świadczenie usług.
Jacek posiada unikalne doświadczenie w obsłudze projektów z dziedziny energetyki morskiej, w tym reprezentowaniu polskich operatorów systemów przesyłowych (OSP) gazu i energii elektrycznej przy budowie międzynarodowych połączeń podmorskich. Jacek doradzał też w zakresie złożonych międzynarodowych aspektów procesu inwestycyjnego, w tym w sporach inwestycyjnych zainicjowanych na podstawie umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (BIT).
Przed przystąpieniem do Kochański & Partners Jacek spędził kilka lat w Japonii, na stypendium w ramach programu Cross-Border Legal Institution Design na Nagoya University, przygotowując i broniąc rozprawę doktorską z zakresu międzynarodowego prawa inwestycyjnego (2017 r.).

Dr Jakub Krysa Radca prawny, Partner, Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych oraz Spanish Desk

Jakub jest ekspertem w zakresie krajowego oraz unijnego prawa zamówień publicznych.
Wielokrotnie reprezentował klientów (zarówno prywatnych, jak i publicznych) w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na wszystkich jego etapach, w tym w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.
Poza prawem zamówień publicznych specjalizuje się także w prawie nowych technologii, prawie prywatnym międzynarodowym, prawie cywilnym oraz w rozwiązywaniu sporów. Obsługuje polskie oraz zagraniczne podmioty z sektorów IT, infrastruktury, środowiska, obronności, energetyki, medycyny, farmacji, a także tzw. smart cities. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, a także prelegentem na liczny krajowych i międzynarodowych konferencjach i warsztatach.
Jest autorem i współautorem ponad 20 publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa zamówień publicznych.

link do rejestracji:

https://wsseinvestpark.clickmeeting.com/odbudowa-ukrainy-biezaca-i-przyszla-perspektywa-biznesowa-dla-polskich-przedsiebiorstw/register?_gl=1*vkwi3x*_ga*NzkzODQ4NTg4LjE2MDA2OTE0NjA.*_ga_K7H94QHX99*MTY3MDQxMzc3Ni4xMTk2LjEuMTY3MDQxNDIwMy41Ny4wLjA.&_ga=2.25249908.832481136.1670224673-793848588.1600691460