Departament Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego zaprasza do udziału w spotkaniu przedsiębiorców w Świebodzinie. Otworzy ono cykl śniadań biznesowych pod nazwą „Business & Breakfast”.

Nieformalna formuła śniadania biznesowego ułatwi nawiązywanie kontaktów między firmami i ich integrację oraz nawiązanie trwałych relacji z samorządem. Na podstawie misji gospodarczych realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wiemy, jak ważne są działania networkingowe polegające na rekomendowaniu swoich usług, dzieleniu się wiedzą oraz udzielaniu wzajemnej pomocy.

Podczas misji oprócz relacji z kontrahentami zagranicznymi, przedsiębiorcy nawiązali między sobą wiele relacji biznesowych, które owocują do dziś. Dlatego tak ważne są spotkania, podczas których strony mają czas na poznanie się, wspólne wypicie kawy czy luźną rozmowę.

Podczas wydarzeń nie zabraknie rozmów o działalności samorządu województwa w zakresie innowacji i przedsiębiorczości, informacji o możliwości pozyskania środków z funduszy UE, w tym Funduszy Europejskich Województwa Lubuskiego czy prezentacji oferty Banku Gospodarstwa Krajowego skierowanej dla przedsiębiorców.

Docelowo podobne spotkania odbędą się we wszystkich lubuskich powiatach. Pierwsze odbędzie się 2 grudnia o godz. 10.00 Państwowej Szkole Muzycznej w Świebodzinie.

Więcej informacji oraz zapisy:  tel. 661 326 549.

sniadania_biznesowe_2_grudnia.jpg