Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu Małe Granty 2022-2024

Dokument

Załącznik nr 2 – Formularz oceny formalnej

Załącznik nr 3 – Formularz oceny merytorycznej

Załącznik nr 4 – Umowa o udzielenie Małego Grantu 2022-2024

Załącznik nr 5 – Umowa o zachowaniu poufności