Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła VII edycję naboru do projektu Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO). Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Nabór prowadzony będzie do 15 listopada 2022 roku do godziny 12.00. Rekrutacja odbywa się w podziale na makroregiony, za pomocą formularza zgłoszeniowego i ankiety rekrutacyjnej. Z obecnego naboru wyłączony został makroregion 3 obejmujący województwo świętokrzyskie, lubelskie, małopolskie i podkarpackie.  W pozostałych makroregionach 1, 2 i 4 ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w projekcie obejmuje możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności oraz wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa. Będzie ona też zawierać rekomendacje w zakresie szkoleń i doradztwa w celu przezwyciężenia trudności. Na jej podstawie przedsiębiorca wybierze usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

W ramach dofinansowania można otrzymać maksymalnie 18 500 zł do wykorzystania na wybrane usługi rozwojowe: szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową informacją o naborze: System Wczesnego Ostrzegania – PARP – Centrum Rozwoju MŚP

Chcielibyśmy również poinformować, że Biuro Regionalne PARP w Poznaniu odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców odczuwających okresowe trudności w działalności swoich firm uruchomiło dyżury eksperta – prawnika specjalizującego się w zakresie różnych form restrukturyzacji. Zachęcamy do kontaktu z ekspertem w każdy piątek w godz. 14 – 17 pod numerem 880 524 995.

źródło