Departament Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprasza przedstawicieli samorządów wszystkich poziomów z województwa lubuskiego, a także jednostek odpowiedzialnych za rozwój i pozyskiwanie środków zewnętrznych do udziału w warsztatach dla JST z zakresu realizacji projektów innowacyjnych.

Podczas warsztatów przedstawione zostaną m.in. doświadczenia i rekomendacje z audytów komunikacyjnych i informatycznych w JST, a także istota, znaczenie, rodzaje i zasady opracowywania projektów innowacyjnych w JST. W dalszej części przedstawione zostaną przykłady projektów B+R w JST oraz źródła finansowania innowacji w JST, w tym poza polityką spójności UE.

Udział w warsztatach wskaże obszary optymalizacji komunikacji wewnętrznej w obszarze kanałów tradycyjnych oraz elektronicznych, a także zainspiruje do składania wniosków o dofinansowanie w obszarze innowacji oraz badawczo – rozwojowych z różnych źródeł (w tym poza polityką spójności UE), co powinno przełożyć się w dalszej perspektywie na zwiększanie przychodów JST

Formuła spotkania: Spotkanie Online

Termin: 14 listopada (poniedziałek) godz. 9:00-12:00
Termin: 15 listopada (wtorek) godz. 10:00-13:00

Link do rejestracje: https://forms.gle/o7aLrcNoKHtPT56D6

Program do pobrania:

Dokument