Departament Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprasza organizacje pozarządowe z województwa lubuskiego (w tym LGD) do udziału w webinarium dla NGO z zakresu realizacji projektów innowacyjnych.

Podczas webinarium przedstawiona zostanie m.in. istota oraz znaczenie projektów innowacyjnych dla organizacji pozarządowych, przykłady projektów, a także dobre praktyki w udziale organizacji pozarządowych w projektach B+R. Szczególny nacisk zostanie położony na obszar innowacji społecznych oraz na pozyskiwanie finansowania projektów badawczo – rozwojowych z różnych źródeł (w tym poza polityką spójności UE).

Formuła spotkania: Spotkanie Online

WEBINARIUM DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

– 7 listopada (poniedziałek), godz. 18:00-19:30
Temat spotkania: Istota, znaczenie, rodzaje i opracowywanie projektów innowacyjnych dla organizacji pozarządowych

– 8 listopada (wtorek), godz. 19:00-20:30
Temat spotkania: Przykłady projektów innowacyjnych, warsztaty tworzenie projektów innowacyjnych

– 10 listopada (czwartek), godz. 15:00-16:30
Temat spotkania: Dobre praktyki w udziale organizacji pozarządowych w projektach B+R

Rejestracja na wydarzenie:
https://forms.gle/2mV5EJYaKgerJfV3A

Dokument