Studenckie wynalazki mają szansę zaistnieć w biznesie! Do 15 września trwa przyjmowanie wniosków w konkursie „Klakson – impuls do innowacji”, w którym można zdobyć dofinansowanie na projekt.

Konkurs odbywa się już po raz trzeci. Jest skierowany do kół naukowych, które działają na Uniwersytecie Zielonogórskim i realizują projekty o potencjale komercjalizacyjnym z zakresu:

 • zielonych innowacji,
 • zdrowia i jakości życia,
 • technologii przemysłowych,
 • usług,
 • ICT (technologii informacyjno-telekomunikacyjnych),
 • innowacji społecznych i pedagogicznych, w wyniku których mogą powstać nowatorskie działania społeczne lub rozwiązania programowe i metodyczne.

Zakres ten pokrywa się z obszarami Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji. Dlatego też Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego wspiera konkurs.

Zasady udziału w konkursie „Klakson – impuls do innowacji”

Wniosek o finansowanie projektu składa opiekun koła naukowego. Dokumenty przyjmuje Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 69, pok. 401 R). Jedno koło naukowe może złożyć jeden wniosek. Do zdobycia jest maksymalnie 50 199 złotych!

Nabór wniosków trwa do 15 września 2022 r. Wyniki konkursu będą ogłoszone 22 września na stronie www.klakson.uz.zgora.pl

Jakie projekty wygrały wcześniej?

Przykłady zwycięskich projektów to m.in.:

 • innowacyjne stanowisko do testowania silników małej mocy, zgłoszone do konkursu przez Akademicki Związek Motorowy,
 • filc wykonany z plastiku z butelek PET służący do izolacji akustycznej – projekt „Koła Projektowego” i Koła Naukowego „Kwadrat”,
 • system elektronicznej obsługi pacjenta – pomysł kół naukowych „JAVA UZ” i „GameDev”,
 • przedwdrożeniowe prace koncepcyjne w zakresie systemów nawigacyjnych i łącznościowych dla projektu łazika autonomicznego – zgłoszone przez Koło Naukowe Inżynierii Kosmicznej,
 • zagospodarowanie odpadów browarniczych w celu poprawy jakości gleby – projekt koła naukowego „Solum et Universum”.

Wygrana w konkursie i zdobycie dofinansowania pozwoliło kołom naukowym m.in. na promocję projektów, zakup niezbędnego sprzętu czy oprogramowania.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI