Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło nabór w 2. Konkursie Programu INNOGLOBO. Działanie to ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi ze wszystkich państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych (czyli z wyjątkiem Chin, Izraela, Luksemburga, Niemiec i Turcji). Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zawarcie przez polskiego wnioskodawcę umowy konsorcjum międzynarodowego z przynajmniej jednym partnerem zagranicznym, we współpracy z którym projekt złożony w konkursie będzie realizowany. Nie ma ograniczeń w doborze formy prawnej partnera zagranicznego.

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym są m.in.: uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w ramach 2. konkursu Programu INNOGLOBO wynosi 10 mln zł, przy czym:

· minimalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego Wnioskodawcę wynosi 400 tys. zł,

· maksymalna kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego Wnioskodawcę wynosi 1,5 mln zł.

Dla organizacji badawczych (nie będących przedsiębiorcą) poziom dofinansowania wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2022 r.

Po szczegóły zapraszamy na stronę NCBR.