Departament Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego zaprasza do udziału w seminarium:

Jak zbudować dobry klaster? Czyli odmiana partnerstwa przez przypadki.

Zapraszamy serdecznie:

 • przedsiębiorców, naukowców, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje pozarządowe chcące nawiązywać współpracę na rzecz uzyskania przewag konkurencyjnych na rynku;
 • instytucje badawcze i organizacje, które zamierzają prowadzić wspólne działania badawczo-rozwojowe;
 • podmioty zainteresowane bieżącą informacją na temat możliwości finansowania innowacji; partnerzy i interesariusze zaangażowani w inicjatywy na rzecz Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji.

Formuła spotkania: Spotkanie Online

Termin: 5 września godz. 13:00-15:30

Prowadząca: dr Karolina Lipińska

Tematyka warsztatu:

 • Korzyści wynikające ze współpracy w ramach klastrów i innych sieci współpracy i partnerstwa
 • Polityka wsparcia rozwoju klastrów w UE oraz w Polsce
 • Ścieżki rozwoju klastrów (przykłady)
 • Kompetencje przyszłości niezbędne do współpracy w partnerstwie w obliczu transformacji cyfrowej i energetycznej
 • Inkubatory innowacyjności oraz porozumienia centrów badawczych
 • Transfer technologii a krajowe sieci współpracy na rzecz rozwoju polskiej gospodarki
 • Fundusze europejskie dla nowoczesnej gospodarki (wsparcie dla firm i naukowców)
 • Identyfikacja popytu na B+R (narzędzia działania)
 • Dobre przykłady tworzenia konsorcjów
Rejestracja na wydarzenie: https://forms.gle/B49zaE4EeMrmLidu6

Seminarium Biznes i Nauka będzie nagrywane.