Portal Komisji Europejskiej Access2Markets udostępnił przedsiębiorcom możliwość wyszukiwania informacji dot. restrykcji oraz zakazów jakie wprowadziła Rosja i Białoruś w eksporcie towarów, które mogą mieć wpływ na zaopatrzenie rynku UE, w tym Polski – chociażby zboże lub drewno.

To jednak nie jedyne dodane w ostatnim czasie nowe funkcjonalności portalu. Zyskał bowiem kolejne dwie sekcje: Usługi i Inwestycje oraz Access2Procurement.

Obydwie zakładki będę systematycznie rozbudowywane. W przypadku pierwszej z nich, przedsiębiorcy już dziś znajdą informacje w zakresie świadczenia określonych usług na terytorium Kanady i Wielkiej Brytanii.

W drugiej z nich znajdą zaś informacje nt. możliwości udział w przetargach i zamówieniach publicznych w Kanadzie i Japonii. Obydwie zakładki będą systematycznie uzupełniane o informacje dotyczące kolejnych krajów trzecich.

Wszystkie trzy zakładki dostępne są z poziomu strony głównej portalu Access2Markets.

Przydatne linki:

Wszystko co powinniście wiedzieć o eksporcie do UE i imporcie z UE w jednym miejscu – jak działa portal Access2Markets?