Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotowuje się do otwarcia kierunku inżynieria lotnicza. Udział w jego tworzeniu ma także samorząd województwa.

W rozmowach na temat nowych studiów uczestniczył m.in. członek zarządu województwa lubuskiego, Marcin Jabłoński. Uruchomienie kierunku planowane jest na rok akademicki 2023/2024. Dziś studenci mogą wybrać specjalność mechanika lotnicza na kierunku mechanika i budowa maszyn. Absolwenci po ukończeniu studiów na tej specjalności będą posiadali wiedzę i umiejętności gwarantujące podjęcie pracy zawodowej i rozpoczęcie praktyki w celu uzyskania certyfikacji mechanika lotniczego obsługi technicznej.

Kształcenie na uczelni współgra z rozwojem województwa

– Dziękuję Państwu, że wspólnie podążamy w zaplanowanym kierunku. Cieszy mnie konsekwencja w działaniu, że cel jaki sobie wspólnie postawiliśmy, jest pieczołowicie realizowany. To wszystko współgra z działaniami samorządu województwa – rozwojem portu lotniczego w Babimoście, nowymi kierunkami uruchomionymi w ostatnim czasie – powiedział członek zarządu województwa Marcin Jabłoński. Jego zdaniem, aby móc oferować ciekawą propozycję przedsiębiorcom i tym wszystkim, którzy mogliby korzystać z portu lotniczego, potrzeba ludzi kompetentnych, którzy muszą zdobyć profesjonalne wykształcenie na najnowocześniejszym sprzęcie. Ten cel pozwoli zrealizować właśnie kształcenie specjalistów na Uniwersytecie Zielonogórskim. – Cieszę się, że współpraca z UZ przebiega pomyślnie, że regularnie możemy się spotykać i informować o tym, co każdy z uczestników tego procesu już zrobił i co zamierza w najbliższym czasie zrealizować – dodał M. Jabłoński.

Niezbędny jest program kształcenia, pracownicy i laboratoria

Otwarcie nowego kierunku, jakim jest inżynieria lotnicza, wymaga wiele pracy i zaangażowania kilku podmiotów, o czym mówiła prof. Justyna Patalas-Maliszewskadyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. – Pracujemy bardzo intensywnie. To jest proces bardzo trudny i wymagający, ponieważ z jednej strony są kwestie merytoryczne, które muszą zostać wypracowane, a z drugiej strony przygotowanie do praktycznej nauki. Zależy nam, aby student mógł tę wiedzę zdobyć i zostać kompetentnym pracownikiem – powiedziała profesor.

– Oprócz tego, że trzeba było przygotować program kształcenia, trzeba również wyposażyć laboratoria i przeszkolić pracowników, co też robimy. To pozwoli na ukształtowanie absolwenta, który doskonale odnajdzie się na rynku pracy – powiedziała prorektor UZ ds. współpracy z gospodarką, prof. Maria Mrówczyńska. – Już teraz dziękuję prof. Justynie Patalas-Maliszewskiej za dotychczasową pracę, dziękuję panu marszałkowi i zarządowi województwa lubuskiego za wsparcie finansowe, dzięki czemu będziemy mogli doposażyć nasze laboratoria – dodała prof. Maria Mrówczyńska.

W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Departament Infrastruktury i Komunikacji reprezentowali: dyrektor Sławomir Kotylak i zastępca dyrektora Mariusz Stokłosa. Ponadto obecny był prezes spółki Lotnisko Zielona Góra-Babimost Maciej Pawliński i dr Jarosław Gniazdowski, zastępca dyrektora Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o kolejnych krokach, które będą podejmowane w celu utworzenia kierunku inżynieria lotnicza. Obejrzeli też laboratoria i nowoczesny sprzęt, w który został doposażony Instytut Inżynierii Mechanicznej. Kolejne rozmowy nt. studiów zaplanowano po wakacjach.

Lubuski samorząd inwestuje w kształcenie specjalistów również na szczeblu szkolnictwa zawodowego. – Już kilkanaście miesięcy temu, w ramach dużego projektu szkolnictwa zawodowego powołaliśmy klasy, które w szkołach średnich przygotowują kadry w zawodach, które mogą mieć zastosowanie w szeroko pojętym przemyśle lotniczym – uzupełnia Marcin Jabłoński.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI