Rozwój Parku Technologii Kosmicznych i lotniska były tematami spotkania z prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej. Jesteśmy świadkami przełomu w technologiach kosmicznych, a Lubuskie chce tę szansę wykorzystać.

W spotkaniu z prof. Grzegorzem Wrochną, prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej wzięli udział marszałek Elżbieta Anna Polakczłonek zarządu województwa lubuskiego Marcin Jabłoński oraz poseł na Sejm i przewodniczący parlamentarnej grupy ds. przestrzeni kosmicznych Bogusław Wontor.

Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego podkreśliła, że samorząd województwa lubuskiego od wielu lat konsekwentnie realizuje strategię rozwoju województwa w zakresie nowoczesnych technologii. – Budujemy infrastrukturę, której nie mieliśmy w naszym regionie. Nie mieliśmy również ani jednej jednostki Polskiej Akademii Nauk. Mamy w tej chwili oddział Centrum Badań Kosmicznych. Współpracujemy od kilku lat w zakresie budowy Parku Technologii Kosmicznych. To już jest faktem – niedawno patrzyliśmy, jak mury pną się do góry w Nowym Kisielinie. To nie jest jedyny park, już trzy parki prowadzą swoją działalność – przypomniała marszałek.

Kosmos nie jest już tylko przedmiotem marzeń

– Chcemy, aby Park Technologii Kosmicznych był wiodącym ośrodkiem w zakresie inżynierii kosmicznej, satelitarnej, ale również innowacyjnego przemysłu. Staramy się odczarować wskaźniki, które pokazywały region lubuski jako zacofany, gdzieś w ogonie. Dzisiaj już dokładnie wiemy, na podstawie raportu o stanie województwa, że te wskaźniki są dla nas coraz lepsze. Zwłaszcza dzięki naszym przedsiębiorcom, innowacyjnym firmom, które w zakresie sprzedaży innowacyjnych produktów zajmują drugie miejsce w Polsce – zwraca uwagę Elżbieta Anna Polak.

Budowa Parku Technologii Kosmicznych zakończy się w przyszłym roku. – Dzisiaj jest więc bardzo dobry czas, żeby rozmawiać na temat zarządzania tym parkiem i pozyskania partnerów do współpracy. Tak, żeby laboratoria, które tam powstaną: sztucznej inteligencji, nowoczesnych technologii medycznych, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, wypełnić specjalistami. Dlatego wspieramy koła naukowe i Uniwersytet Zielonogórski – dodała marszałek. Na uczelni powstało Koło Naukowe Inżynierii Kosmicznej, które jest efektem działalności Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych.

Przy tworzeniu PTK samorząd województwa współpracuje nie tylko z uniwersytetem i Centrum Badań Kosmicznych, ale również z firmą Hertz (znaną z działań w obszarze technologii kosmicznych).

– Żyjemy w ciekawych czasach. Technologie kosmiczne rozwijają się bardzo szybko i wchodzą w nasze życie tak dynamicznie, że już nawet przestajemy je zauważać. Wszyscy korzystamy z nawigacji satelitarnej, każdy program telewizyjny przechodzi przez satelitę, a obserwacje satelitarne ziemi wykorzystujemy w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce przestrzennej czy w zarządzaniu kryzysowym. Kosmos nie jest już tylko przedmiotem marzeń inspiracją, ale stał się miejscem prowadzenia intensywnej działalności gospodarczej – mówił na konferencji prasowej prof. Grzegorz Wrochna, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. – Dzięki postępowi technologicznemu, miniaturyzacji elektroniki, drukowi 3D, sztucznej inteligencji oraz rozwojowi informatyki, dzisiaj satelita wielkości pudełka na buty może więcej niż kiedyś satelita wielkości autobusu. To powoduje, że małe firmy mogą powstawać od zera, pączkować z instytucji naukowych, samodzielnie budować satelity i tworzyć rozmaitą aparaturę oraz produkty wykorzystujące technologie satelitarne. Mówimy o zjawisku nazywanym Newpace lub Space 4.0. To ogromna szansa dla naszego kraju. Jesteśmy świadkami przełomu w technologiach kosmicznych. Cieszę się, że województwo lubuskie widzi tę możliwość i już podejmuje inicjatywy, by tę szansę wykorzystać.

W jaki sposób? Prof. Grzegorz Wrochna wymienił umiejscowienie w Lubuskiem oddziału Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz budowę Parku Technologii Kosmicznych. – To wspaniała inicjatywa, która umożliwi dalszy rozwój tego sektora w regionie – podkreślił prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Do Zielonej Góry prezes Polskiej Agencji Kosmicznej przyjechał z trzema propozycjami:

  • zaproszeniem do zaprezentowania potencjału na stoisku Polskiej Agencji Kosmicznej podczas wrześniowego Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego w Paryżu. – To bardzo istotne, by promować na świecie nasze możliwości. Na poprzednich takich targach na naszym stoisku polskie firmy podpisały kilka kontraktów. A więc to nie jest tylko szansa na pokazanie się, ale walka o rynki światowe – zaznaczył G. Wrochna.
  • informacją, że Polska Agencja Kosmiczna podpisała w marcu list intencyjny z firmą Virgin Orbit, która dysponuje technologią startu poziomego rakiety (rakieta podczepiana jest pod samolot i w taki sposób wyniesiona na odpowiednią wysokość), dlatego szuka w Polsce lotnisk, z których taki start byłby możliwy. – Lotnisko w Babimoście ma cały szereg zalet, które predysponują je do takiego przedsięwzięcia, choć trzeba nieco przedłużyć pas startowy (o 700 m – przyp. red.) – mówił prof. Wrochna.
  • pomysłem zlokalizowania w Lubuskiem centrum zapobiegania kryzysom i zarządzania kryzysami z wykorzystaniem danych satelitarnych, które byłoby firmowane przez Europejską Agencję Kosmiczną. Np. przy ostatnich pożarach w Białowieży strażacy mogli działać tylko na podstawie zdjęć satelitarnych opracowywanych przez centrum kryzysowe CBK PAN.

– Pomysł ambitny, nie wiemy, czy uda się go zrealizować, ale to Stanisław Lem powiedział, że gdybyśmy robili tylko te rzeczy, które wydają się możliwe, do dzisiaj bylibyśmy w jaskiniach. Nie bójmy się odważnych pomysłów. Chciałem podziękować władzom województwa za otwartość na pomysły, które mogą się wydawać szalone, ale które mamy szansę zrealizować – dodał prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

„Rozmowy są niezwykle obiecujące”

Marcin Jabłoński, członek zarządu województwa lubuskiego zwrócił uwagę, że działania, które podejmuje samorząd, są kompleksowym podejściem do kwestii innowacji i rozwoju gospodarczego województwa lubuskiego. – I tak, jeśli chodzi o Park Technologii Kosmicznych, opowiadaliśmy państwu o złożoności projektu, skomplikowanych procedurach, operacjach dotyczących realizacji tej inwestycji, która przebiega szczęśliwie, mimo różnego rodzaju skomplikowanych uwarunkowań wokół nas. Ale oczywiście nie zapominamy o tym, że trzeba to wszystko wypełnić treścią. Stąd zaawansowane już rozmowy z prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej, które są niezwykle obiecujące – powiedział Marcin Jabłoński. Dodał, że współpraca z ekspertami jest związana również z planami rozwoju lotniska w Babimoście.

Celem dokończenia budowy Parku Technologii Kosmicznych (PTK) w Zielonej Górze oraz jego rozwoju jest stworzenie w województwie lubuskim wiodącego ośrodka przemysłowo-badawczego inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz innowacyjnego przemysłu. Projekt zakłada również wyposażenie PTK, a w kolejnych latach m.in.: unowocześnianie infrastruktury laboratoryjnej, komercjalizację badań, inkubowanie innowacyjnych firm.

Budowa i rozwój działalności PTK to inwestycja zawarta w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2030. Jest częścią celu strategicznego nr 1 – „Inteligentna, zielona gospodarka regionalna”. Kierunki interwencji w ramach tego celu to m.in. wzmacnianie kadry naukowej sektora badawczo-rozwojowego, rozwój innowacyjnych technologii w przemyśle (w tym w sektorze kosmicznym) oraz wzmocnienie i rozwój infrastruktury na rzecz badań, rozwoju i innowacji.

Dzięki kosmicznym technologiom ranga województwa lubuskiego wzrośnie

Poseł Bogusław Wontor zapewnił, że lubuscy parlamentarzyści wspierają władze województwa w dążeniach do innowacyjności regionu. – Przede wszystkim z panem posłem Sługockim podejmujemy różnorakie działania. Usłyszeli państwo o kilku sztandarowych przedsięwzięciach, nad którymi będziemy pracowali. Ale wierzcie mi, że zarząd województwa i my mamy w zanadrzu znacznie więcej. Nie chcemy, by powstał tylko Park Technologii Kosmicznych czy żeby to były puste słowa, ale żeby coś się działo – mówił poseł na konferencji prasowej. – Druga rzecz, o której wspomniał pan prezes, czyli europejskie centrum bezpieczeństwa oparte na technologiach kosmicznych, to też byłaby duża sprawa. Jeżeli to udałoby się nam w Polsce ulokować, to na pewno ranga naszego regionu niesamowicie wzrośnie. Na terenie województwa byłby oddział Europejskiej Agencji Kosmicznej – jedyna taka jednostka ulokowana w Polsce, zatrudniająca w perspektywie czasu nie dziesiątki, ale setki osób – mówił Bogusław Wontor.

– Dołączam się do tego, co powiedział pan prezes, że jestem dumny z takiego zarządu województwa, który spogląda do przodu i wspiera działalność kosmiczną. To motor napędowy do innowacji i nowoczesnych technologii. Nowoczesne technologie są motorem napędowym gospodarki, a gospodarka jest motorem napędowym całości państwa – dodał poseł.

Współpraca Polskiej Agencji Kosmicznej z lubuskim samorządem

Samorząd województwa lubuskiego ściśle współpracuje z Polską Agencją Kosmiczną. Wspiera finansowo Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Placówka funkcjonuje od 1 marca 2019 r. na terenie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jej działalność jest ukierunkowana m.in. na rozwój badań w zakresie robotyki kosmicznej.

Zespół Laboratorium reprezentuje Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie na rzecz budowy Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. Jest współodpowiedzialny za zaprojektowanie wyposażenia do czterech laboratoriów parku.

Centrum Badań Kosmicznych współdziała też z zagranicą

Oddział CBK PAN w Zielonej Górze od lipca 2020 r. realizuje projekt transgraniczny „Space Region: Transgraniczna Integracja Sektora Kosmicznego” w ramach programu INTERREG VA Brandenburgia-Polska. Partnerem w projekcie jest Instytut Innowacyjnej Mikroelektroniki Leibniza we Frankfurcie nad Odrą.

Celem projektu jest długofalowa, ścisła współpraca obu ośrodków badawczych, oparta na wspólnym opracowaniu prototypu manipulatora kosmicznego z algorytmem sterowania i związanych z nim testów. Kolejnym obszarem działania projektu jest stworzenie sieci kontaktów z przedstawicielami lokalnego przemysłu, którzy działają (lub chcą działać) w sektorze kosmicznym oraz wdrożenie edukacji zorientowanej na przestrzeń kosmiczną w szkołach i na uczelniach wyższych. Projekt będzie trwał do czerwca 2022 roku.

Park Technologii Kosmicznych w Roku Mikołaja Kopernika

Po konferencji prasowej marszałek Elżbieta Anna Polak wraz z posłem Bogusławem Wontorem zaprosili prezesa Grzegorza Wrochnę do Zielonej Góry Nowego Kisielina, gdzie budowany jest Park Technologii Kosmicznych. Na powierzchni użytkowej liczącej ponad 4463 mkw. urządzone zostaną tu laboratoria, inkubator, sale szkoleniowe (największa – aż na 600 osób!), biura.

Oddanie obiektu planowane jest w 2023 roku. A jak podkreślił prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Wrochna, będzie to Rok Mikołaja Kopernika (1473-1543). – A zatem z terminem trafimy idealnie! – ucieszyła się marszałek Elżbieta Anna Polak.

Następnie gospodarze zaprosili gościa do znajdującej się po sąsiedzku siedziby Hertz System LTD. Sp. z o.o., gdzie zaprezentowano m.in. system antydronowy Hawk. Marszałek Polak z sukcesem „obezwładniła” latające urządzenie.

Później prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Grzegorz Wrochna zwiedził port lotniczy Zielona Góra – Babimost.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI