Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza kolejną edycję konkursu „Wsparcie prawne dla startupów”. Prawnicy z renomowanych kancelarii prawnych pomogą młodym przedsiębiorcom z całej Polski m.in. w przygotowaniu i negocjowaniu umów inwestycyjnych, ocenie ryzyk prawnych, analizie i procedowaniu umów z kontrahentami. Przedsiębiorca spośród kancelarii współpracujących z PARP samodzielnie wybierze tę, która będzie świadczyć dla niego usługi prawne. Program jest finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Celem programu jest sfinansowanie kosztów doradztwa prawnego wspierającego startupy w zakresie współpracy z inwestorami oraz kontrahentami. Kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w programie może wynieść 22 tys. zł.

– Dobrze przygotowana współpraca z inwestorem stanowi często o sukcesie całego startupowego przedsięwzięcia. PARP, tym razem z pulą środków zwiększoną do 2 mln zł, po raz kolejny umożliwia startupom np. przeprowadzenie analizy legal due-diligence, czyli badania sytuacji prawnej i finansowej przedsiębiorstwa jeszcze przed rozpoczęciem rozmów z Aniołem Biznesu czy funduszem Venture Capital. Zakres pomocy obejmuje również ustalenie kluczowych ryzyk, określenie optymalnej sytuacji prawnej startupu, a w konsekwencji także wprowadzenie niezbędnych zmian. Takie profesjonalne doradztwo na wczesnym etapie procesu inwestorskiego istotnie zwiększa szanse startupu na korzystne warunki pozyskania kapitału – podkreśla Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wsparcie startupom zapewnią kancelarie prawne wyłonione przez PARP w trybie postępowania o zamówienie publiczne:

  • SMW Legal Stolarski i Współpracownicy Kancelaria Radców Prawnych Sp. Partnerska,
  • Alto Legal Orczykowski Spółka Komandytowa,
  • Doniec Górecki & Partnerzy Spółka Komandytowa,
  • Kasolik, Pawlus-Łapa Adwokacka Spółka Partnerska,
  • Joanna Sikora Kancelaria Radcy Prawnego,
  • Katarzyna Łakomiec Kancelaria Adwokacka,
  • Ślisz-Sandecka & Kozioł Kancelaria Adwokacko-Radcowska Spółka Partnerska,
  • Think Legal Kopiński i Wspólnicy Spółka komandytowa,
  • Partners-You-Trust Sp. z o.o.

O wsparcie świadczone przez wyłonione przez PARP kancelarie mogą ubiegać się startupy, czyli mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat. Istotnym warunkiem udziału w programie jest dysponowanie listem intencyjnym od inwestora, który potwierdzi zainteresowanie rozpoczęciem lub kontynuowaniem współpracy z danym startupem.

Program finansowany jest ze środków budżetu państwa.

Nabór wniosków rusza już 12 lipca i potrwa do 3 sierpnia 2022 r.

Informacje o programie dostępne są na stronie.