Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym zaprasza do udziału w konkursie na projekt muralu!

Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy i ogólnopolski.

Założeniem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat wykorzystywania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej (REACT-EU) na terenie Województwa Lubuskiego poprzez stworzenie projektu muralu, który zostanie zrealizowany przy ul. Mickiewicza 6 w Słubicach.
Nagroda: 5 000 zł.
Przyjmowanie prac konkursowych do 01.08.2022 r.

Ogłoszenie zwycięskiego projektu do 17.08.2022 r.
Poniżej załączniki do pobrania:

– Regulamin konkursu
– Formularz zgłoszeniowy
– Rzut elewacji do wykonania projektu