Bank Gospodarstwa Krajowego uruchamia piąty nabór z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Tym razem o dofinansowanie mogą starać się samorządy na wszystko co wiąże z budową lub modernizacją obszarów inwestycyjnych.

Piąta edycja naboru wniosków o dofinansowanie dedykowana Rozwojowi Stref Przemysłowych potrwa od 21 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. godz. 17.00.

Kto może złożyć wniosek

Wnioski mogą złożyć wszystkie samorządy: gminy, powiaty, województwa oraz związki JST.

JST może złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie w limitach nieprzekraczających: 100 mln zł oraz 250 mln zł.

Maksymalne dofinansowanie to 98%.

Jakie przedsięwzięcia otrzymają wsparcie

Dofinansowanie na:

  • budowę lub modernizację infrastruktury drogowej,
  • budowę lub modernizację infrastruktury elektroenergetycznej,
  • budowę lub modernizację infrastruktury technicznej drogowej,
  • budowę lub modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjną.

Wniosek może dotyczyć:

  • istniejących terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 80 ha,
  • planowanych terenów inwestycyjnych o powierzchni co najmniej 60 ha,
  • międzynarodowych terminali intermodalnych o strategicznym znaczeniu gospodarczym, funkcjonujących w ramach sieci kompleksowej i bazowej TEN-T.

Więcej informacji na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Źródło: gov.pl