Polskie przedsiębiorstwa coraz liczniej automatyzują i robotyzują procesy produkcyjne i biurowe. Firmy, które chcą wzmocnić produktywność, obniżyć koszty, poprawić jakość produkcji i usług powinny skorzystać z szansy, jakie stwarzają nowe technologie. Jednak często wiele z firm rezygnuje ze względu na brak kapitału finansowego. W ramach kolejnej Perspektywy Finansowej Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, program FENG przewiduje wsparcie wdrożenia rozwiązań związanych z robotyzacją i automatyzacją procesów.

Polskie firmy w grupie najszybciej robotyzujących się krajów

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pt. „Czy pandemia przyśpieszyła robotyzację?” (2020), Polska jest na 16 miejscu wśród 25 krajów UE pod kątem robotyzacji. Warto jednak podkreślić, że należy do grupy państw najszybciej robotyzujących się, a roczny przyrost robotów przemysłowych wynosi ok. 21 %. Wnioski z raportu PIE wskazują, że potencjał robotyzacji zauważyli w szczególności przedsiębiorcy z branż tworzyw sztucznych, motoryzacyjnej czy branży farmaceutycznej. Inwestycja w robotyzację oferuje z jednej strony szansę na wzrost produktywności firm, z drugiej jednak jest związana z dużymi inwestycjami oraz zmianami funkcjonowania organizacji.

Warto zwrócić uwagę, że przed polskimi przedsiębiorcami stoi szansa na dokonanie modernizacji i sfinansowanie robotyzacji w ramach unijnego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Najbliższe miesiące, dopóki pierwsze konkursy nie zostaną uruchomione,  są dobrym momentem, żeby zweryfikować plany rozwojowe firmy w obszarze i sprawdzić możliwość wpisania ich w projekty dotacyjne.

Dowiedz się, jak finansować w robotyzację

W ramach Sieci Firm Przyszłości PFR zaplanowano cykl spotkań online poświęconych poszczególnym modułom programu FENG. W trakcie webinariów przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej omówią założenia programu FENG, natomiast eksperci branżowi zainspirują gotowymi rozwiązaniami technologicznymi, które usprawnią działanie firmy, a także mogą wpisać się w koncepcję projektu realizowanego w ramach FENG.

Już 22 czerwca 2022 r., g. 14.00-15.00 odbędzie się drugie spotkanie z cyklu program FENG pt.  „Cyfryzacja firmy – program FENG i możliwości robotyzacji firmy”. Webinarium poświęcone będzie konstrukcji całego programu oraz modułowi „Cyfryzacja”, w którego zakres wchodzi m.in., robotyzacja linii produkcyjnej czy cyfrowy bliźniak. Agenda zakłada wystąpienia: Patrycji Zeszutek (Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalne) i Piotra Wiśniewskiego (CEO i współtwórcę Platformy Robotów DBR77).

Podczas webinarium uczestnicy poznają kolejne założenia programu FENG oraz dowiedzą się, które rozwiązania robotyzacyjne można wdrażać w ramach wniosku dotacyjnego oraz dowiedzą się czym jest cyfrowy bliźniak oraz jak podejść do wdrożenia takiego rozwiązania w organizacji.

Na spotkanie można zapisać się poprzez link.

Cykl webinariów skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców z sektora MŚP i dużych firm. Spotkania dostarczają wiedzę tym, którzy mają już doświadczenie w planowaniu projektów badawczo-rozwojowych, ale również dla tych, co nie mieli styczności z pozyskiwaniem dofinansowania ze środków unijnych. O kolejnych spotkaniach będziemy informować na bieżąco.

źródło