W Akademii im. Jakuba z Paradyża spotkali się przedstawiciele świata nauki, biznesu, a nawet służby zdrowia. Dlaczego? Nowoczesne technologie mają zastosowanie w każdej dziedzinie. Już teraz wynalazki i innowacje ułatwiają życie, pracę i leczenie.

Nowoczesne sale, laboratorium badawcze. Samo miejsce Lubuskiego Forum Innowacji było już dowodem, jak dotacje z Unii Europejskiej i lubuskiego samorządu poprawiły bazę dydaktyczną dla studentów wydziału technicznego uczelni. Wykłady i część warsztatowa odbyły się w Laboratorium Technologicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. Organizatorem forum był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. To pierwsze Lubuskie Forum Innowacji w Gorzowie. Ale także pierwsze w cyklu organizowanych przez urząd marszałkowski. Na początku roku zarząd województwa lubuskiego przyjął strategię rozwoju innowacji do 2030 roku, a ta zakłada szereg tego typu zadań, bo na tym polu mamy jeszcze sporo do zrobienia. Musimy tworzyć możliwości realizacji wspólnych projektów w partnerstwach – mówił dr Jarosław Flakowski, dyrektor Departamentu Rozwoju i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Coraz więcej patentów

Wydarzenie było podzielone na część panelową i warsztaty. Specjaliści mówili m.in. o działalności naukowo-badawczej gorzowskiej akademii. – Już mamy określoną ilość patentów, wdrożeń, współpraca z przemysłem jest kluczowa w codziennej pracy. Trudno dziś określić liczbę patentów, bo jest ich bardzo dużo i jeszcze mamy sporo zgłoszeń. Współpracujemy z przedsiębiorstwami z całej Polski – podkreślała dr Aleksandra Radomska-Zalas, dziekan Wydziału Technicznego AJP.

Z uczelnią i firmami nierozerwalnie związany jest Gorzowski Ośrodek Technologiczny. – Realizujemy bardzo wiele projektów naukowo-badawczych. W tej chwili pracujemy nad trzema projektami z zakresu innowacji. Dotyczą wsparcia transformacji cyfrowej, inkubatora przedsiębiorczości, laboratoriów do badań nad sztuczną inteligencją. Chcemy utworzyć centrum patentowe dla przedsiębiorców przy Urzędzie Patentowym. Tworzymy Centrum Nauk Przyrodniczych w Stanowicach – mówiła Justyna Kmietowicz, dyrektor GOT w Gorzowie Wlkp.  Ośrodek już tworzy partnerstwo w ramach prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego sieciowania do nowej perspektywy finansowej.

Zastosowanie nowoczesnych technologii w medycynie przedstawił wiceprezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Robert Surowiec. – Pandemia była okropnym doświadczeniem, jednak z pewnego względu bardzo cennym. Doświadczyliśmy, jak bardzo potrzebne są usługi elektronicznej rejestracji, oddzielanie pacjenta chorego od zdrowego. Wykorzystujemy sprzęt najwyższej jakości, który odpowiednio zaprogramowany, wykonuje bardzo precyzyjne zabiegi, jak robot Da Vinci – mówił wiceprezes lecznicy. Podczas forum przedstawiono przykłady przeniesienia projektów badawczo-rozwojowych do gospodarki, było sporo o ich finansowaniu i o przyszłej perspektywie finansowej pod tym względem. – Jako instytucja otoczenia biznesu wspierająca mikro, małe i średnie firmy jesteśmy otwarci na wszystkie inicjatywy sieciujące m.in. w obszarze innowacyjności. Będzie to jeden z priorytetów w przyszłym rozdaniu środków europejskich. W partnerstwie łatwiej będzie można zrealizować tego typu projekty – mówił Ireneusz Maciej Zmora, prezes Lubuskiej Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Po części panelowej odbyły się warsztaty sieciujące i zbliżające ludzi biznesu z uczelniami i instytucjami.

Wysokie nakłady na badania i rozwój

W ostatnich latach dość dużo mówiło się o słabej kondycji lubuskiego pod względem poziomu innowacyjności. W mediach przytaczany jest m.in. Indeks Banku Millenium, w którym region jest pod tym względem na szarym końcu. – Ten indeks jest po prostu źle naukowo skonstruowany. Nie bierze się do wskaźników statystycznych zmiennych, które odzwierciedlają to samo i które są ze sobą wysoce skorelowane – mówiła dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, profesor z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. O co zatem chodzi? Profesor odpowiada, że w tym wskaźniku powinny być tak naprawdę dwie zmienne, np. udział nakładów na badania i rozwój w Produkcie Krajowym Brutto i wydajność pracy w województwie. Pozostałe trzy odzwierciedlają to samo. – Takie rankingi są po prostu niepoprawne – dodaje dr hab. Wojnicka-Sycz.

Wskaźniki lokują Lubuskie na krajowym podium!

O tym, że Lubuskie to dobre miejsce na innowacje, przekonują wskaźniki obrazujące produktywność nakładów na innowacyjność i nakładów na działalność badawczą i rozwojową (B+R), które odzwierciedlają wysoki potencjał w zakresie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej (B+ R + I) w regionie lubuskim.

Wskaźniki dla Lubuskiego:

  • Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przychodach netto ze sprzedaży ogółem (2020 r.): 15,1 proc. – 1. miejsce w kraju
  • Zgłoszenia wynalazków do Urzędu Patentowego RP w stosunku do nakładów na B+R na 1 mln zł (2020 r.): 0,31 – 2. miejsce w kraju
  • Udział nakładów wewnętrznych na działalność B+R finansowanych z sektora przedsiębiorstw w nakładach wewnętrznych na działalność B+R ogółem (2020 r.): 56 proc. – 4. miejsce w kraju

Poznaj laureatów nagrody Innowacja Warta Zachodu

Region rozpoczął sieciowanie

Aby dobrze przygotować się do nowej unijnej sześciolatki i wypracować duże projekty, region rozpoczął sieciowanie. O co chodzi? Poprzez warsztaty powiązał świat nauki, biznesu i instytucji różnych branż. Podczas forum zaprezentowane zostały partnerstwa zgłoszone do konkursu zakładającego wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji. Te specjalizacje to: innowacyjny przemysł, zielona gospodarka oraz zdrowie i jakość życia.

W planach jest także utworzenie Lubuskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Zadaniem Centrum ma być w dużym skrócie: inicjowanie, koordynowanie, wspieranie i prowadzenie projektów badawczych dotyczących samorządu terytorialnego oraz cyfryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI