Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w Polsko – Rumuńskim Forum Ekonomicznym podczas 7 edycji Kongresu590 pt. „Łączymy Wszystkich”, który podejmie różnorodne zagadnienia dotyczące współpracy, wyznaczenia nowych celów oraz zacieśniania relacji gospodarczych i politycznych pomiędzy Polską i krajami regionu Trójmorza, w tym Rumunii.

Polska i Rumunia intensyfikują współpracę bilateralną w ostatnich latach. Realizacja projektów w ramach Trójmorza tj., takich jak Via Carpatia czy Rail2Sea, przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności gospodarek Polski i Rumunii, a współdziałanie w kwestii Ukrainy może tę współpracę tylko przypieczętować.
Forum odbędzie się w PTAK WARSAW EXPO w podwarszawskim Nadarzynie.
Spotkanie podzielone będzie na następujące obszary tematyczne:

ODBUDOWA UKRAINY
ENERGETYKA
OBRONNOŚĆ

W każdym z nich wystąpią przedstawiciele polskiego i rumuńskiego rządu, instytutów badawczych, organizacji biznesowych i przedsiębiorcy.

Forum będzie także okazją do znalezienia partnerów biznesowych (spotkania B2B), zapoznania się z planami inwestycyjnymi oraz potrzebami technologicznymi obu krajów.

Do udziału w Forum zapraszamy przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów, jednostek administracji publicznej i instytutów badawczych zainteresowanych nawiązaniem współpracy lub wymianą wiedzy i doświadczeń z rumuńskimi partnerami.

Forum organizowane jest wspólnie przez Krajowa Izbę Gospodarczą, Ambasadę Rumunii w Polsce oraz Kongres 590.

Udział w Forum Ekonomicznym Polska – Rumunia jest bezpłatny!

Szczegóły i rejestracja:

Termin: 22  czerwca 2022 r. w godz. 12:00-16:45
Miejsce: Kongres590  (PTAK WARSAW EXPO,  Aleja Katowicka 62, Nadarzyn)
REJESTRACJA: https://formularze.kig.pl/pl/2022-06-22/