Zapraszamy do udziału w LUBUSKIM FORUM INNOWACJI (LFI), tym razem w formule stacjonarnej. Spotkanie poświęcimy m.in. działalności centrów naukowo-technologicznych: Gorzowskiemu Ośrodkowi Technologicznemu, Parkowi Technologicznemu Interior oraz tworzonemu Klastrowi Kosmicznemu.

Ponadto przedstawiona zostanie bieżąca sytuacja związana z możliwościami dofinansowania projektów innowacyjnych, konkursem na wybór obszarów kluczowych w ramach Lubuskich Inteligentnych Specjalizacji i możliwościami ich przyszłego rozwoju oraz przedstawienie prac nad Lubuskim Festiwalem Innowacji w 2022 roku.

Udział w spotkaniu to świetna okazja do poznania bieżących trendów innowacji, badań i rozwoju oraz możliwości nawiązania współpracy w tym zakresie.

LFI jest organem doradczo-konsultacyjnym działającym przy Marszałku Województwa Lubuskiego, którego misją jest wspieranie samorządu województwa oraz organizacji i instytucji zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem innowacji.

Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia (piątek), w godz. 9.00 – 12.00

Miejsce: Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległości 15, 65-048 Zielona Góra

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/98KBVMKjuJrDevpr9

W razie jakichkolwiek problemów lub wątpliwości prosimy o kontakt: 

PROGRAM:

Dokument