– Mamy już gotowy Program Rozwoju Innowacji, w który możemy wpisywać nasze konkretne działania i partnerskie projekty – powiedziała podczas piątkowego spotkania Lubuskiego Forum Innowacji Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Lubuskie Forum Innowacji jest organem doradczo-konsultacyjnym działającym przy Marszałku Województwa Lubuskiego, którego misją jest wspieranie samorządu województwa oraz organizacji i instytucji zajmujących się tworzeniem i wdrażaniem innowacji.

Podczas piątkowego (25 marca 2022 r.) spotkania LFI online pod hasłem „Nauka a B+R+I (Badania+Rozwój+Innowacje” zaprezentowano potencjał badawczy Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. oraz trzech spółek Uniwersytetu Zielonogórskiego, których odbiorcami są studenci, sfera nauki a zwłaszcza przemysł.

Marszałek Polak: – Mamy już gotowy Program Rozwoju Innowacji

– Mamy już gotowy Program Rozwoju Innowacji, w który możemy wpisywać nasze konkretne działania i partnerskie projekty. Zarząd Województwa na wniosek przedsiębiorców wydłużył termin naboru aplikacji końcowych w zakresie inteligentnych specjalizacji do 30 czerwca. Zarząd podjął taką decyzję, bo były takie wnioski przedsiębiorców, ale też dlatego że Krajowy Plan Odbudowy i nowa perspektywa są bardzo opóźnione – poinformowała uczestników spotkania marszałek Elżbieta Anna Polak. –  Mam nadzieję, że już na początku kwietnia na konwencie marszałków Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformuje regiony, jaki jest dalszy harmonogram wdrożenia programów regionalnych. Nasz program został przyjęty przez Zarząd Województwa, przesłany do ministerstwa, jak również nasz mandat negocjacyjny do kontraktu programowego.

– Misja, którą wpisaliśmy do programu innowacji, jest  państwu znana. Działania, które zaplanowaliśmy – również. Przed nami kolejny kamień milowy, czyli utworzenie spółki badawczo-rozwojowej wspierającej jednostki samorządu terytorialnego. Nasz ekspert przygotował wszystkie niezbędne dokumenty. Trwają teraz wewnętrzne konsultacje. Mam nadzieję, że projekt zostanie przyjęty wkrótce przez Zarząd i skierowany na sesję sejmiku – dodała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Badania na rzecz przemysłu

Podczas spotkania dr inż. Aleksandra Radomska-Zalas – Dziekan Wydziału Technicznego Akademii Jakuba z Paradyża zwróciła uwagę, że gorzowska uczelnia prowadzi kształcenie w ramach pięciu wydziałów na 18 kierunkach (w tym licencjackich, inżynierskich i magisterskich) ze specjalnością kształcenia dualnego.

Na Wydziale Technicznym AJP prowadzone jest kształcenie w zakresie nauk informatycznych, mechaniki i budowy maszyn. Działające tam laboratoria pozwalają na realizację badań na rzecz przemysłu. Z najnowszych są to np. projekty badawcze pozwalające przygotowanie systemy zdalnej kontroli infrastruktury oświetleniowej czy też prototypowanie samochodów elektrycznych.

Park w Zielonej Górze Nowym Kisielinie – lider innowacji w regionie

Kamil Majewski – Kierownik Centrum Innowacji: Technologie dla Zdrowia Człowieka w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie –podkreślił, że to miejsce, w którym spotyka się nauka, innowacyjny przemysł oraz przedsiębiorczość. To tu prowadzi się działania i kreuje lokalny system innowacji i transferu technologii, w szczególności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Z kolei Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku to Ośrodek badawczo-rozwojowy, działający przy Uniwersytecie Zielonogórskim, który powstał, by służyć przedsiębiorstwom w celu opracowywania nowych technologii, modyfikacji i doskonaleniu jakości wytwarzanych produktów jak i poszukiwaniu nowych i innowacyjnych rozwiązań branżowych. Główne obszary działalności ośrodka skupiają się wokół prac dla sektora rolno-spożywczego, a w szczególności dla przetwórstwa spożywczego, ogrodnictwa i szkółkarstwa.

W Sulechowie – Centrum Energetyki Odnawialnej

W Sulechowie natomiast działa Centrum Energetyki Odnawialnej, ośrodek badawczo-rozwojowy, którego główne obszary funkcjonowania skupiają się wokół prac badawczo – rozwojowych prowadzonych w zakresie energetyki odnawialnej zarówno w obszarze energii elektrycznej jak i cieplnej, a także mikrokogeneracji i trigeneracji energii. Wyposażenie obiektu umożliwia prowadzenie wielu innowacyjnych badań z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i dystrybuownia energii odnawialnej z różnych źródeł, wzajemnych interakcji tych źródeł oraz szeroko rozumianej efektywności ekonomicznej w różnych warunków klimatycznych.

CEO prowadzi szerokie wachlarz działań, np. w latach 2019-2021 przeprowadziło ponad 100 szkoleń i audytów, zgłosiło 43 patenty i wzory. Jest liderem jednego z partnerstw, które stawia sobie za cel  z jednej strony wykorzystanie zasobów środowiskowych jako lokalnych źródeł energii, poprzez rozwój, optymalizację i wirtualizację źródeł energii, a kończąc na  recyklingu technologii OZE (generatory wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne).

Na zakończenie piątkowego spotkania dr Jerzy Tutaj z Politechniki Wrocławskiej, autor Programu Rozwoju Innowacji dla regionu lubuskiego, poinformował o planowanym Lubuskim Festiwalu Innowacji.

POWIĄZANE WIADOMOŚCI