Zarząd Województwa Lubuskiego wspiera działalność kół naukowych. Dlatego w tym roku ponownie postanowił przyznać dodatkowe pieniądze na ich rozwój dla czterech uczelni publicznych z regionu.

– Szkolnictwo wyższe jest fundamentem rozwoju województwa pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Dlatego ściśle współpracujemy. Chcemy zatrzymać studentów w regionie lubuskim – zaznacza marszałek Elżbieta Anna Polak.

Na dotacje przeznaczone na wsparcie kół naukowych działających na uczelniach publicznych z terenu województwa lubuskiego przeznaczono w budżecie Departamentu Rozwoju i Innowacji na 2022 rok kwotę 300 tys. zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na:

  • dofinansowanie prowadzenia działalności naukowej,
  • świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki,
  • działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Środki zostały podzielone wg algorytmu opartego na ilości kół naukowych i ilości studentów czterech uczelni publicznych z terenu woj. lubuskiego tj.:

  • Uniwersytetu Zielonogórskiego,
  • Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
  • Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim (Filii Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu),
  • Collegium Polonicum.

Potrzeba wsparcia lubuskich kół naukowych działających na uczelniach publicznych związana jest z przeprowadzoną diagnozą potrzeb i deficytów lubuskich uczelni, którą wykonano w ramach prac nad sporządzeniem „Kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030”. Odpowiedzią na te wyzwania może być m.in. wzrost jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły wyższe oraz wzmocnienie atrakcyjności zarówno kształcenia, jak i życia studenckiego oraz studenckiej aktywności. Szczególnie istotne znaczenie ma tu właśnie wspieranie kół naukowych na uczelniach, ponieważ stanowią one kuźnię kadr naukowych i biznesowych.